Vahterus Oy: Kompetens inom värmeöverföring från Kaland till exportmarknaden

2016-05-23
I många ishallar och isarenor på olika håll i världen hittar man exempel på finländsk kompetens. Mer sällan fäster man dock blicken vid själva isen, som allt oftare kyls ned med teknologi utvecklad av Vahterus.

Teknologiskt försprång, kundens förståelse och gediget försäljningsarbete. Det är de tre grundpelarna på vilka Vahterus från Kaland har växt i jämn takt från ett tre personers litet företag till ett exportföretag som sysselsätter över 230 personer och har en omsättning på drygt 30 miljoner euro.

"Inte kunde man ens drömma om något sådant. När det hela startades var det bara fråga om att sysselsätta sig själv. Företagande var det enda alternativet", berättar bolagets grundare och verkställande direktör Mauri Kontu.

Vahterus rötter sträcker sig till det dåtida Nystadsvarvet som ägdes av Rauma-Repola. Dess portar stängdes i slutet av 1980-talet på tröskeln till depressionen. Samtidigt kom också Kontus och några arbetskamraters utvecklingsarbete, som de utfört under varvsbolagets beskydd, till ett vägskäl.

Männen hade i sina händer en värmeväxlare, som helt klart var före sin tid. Hemlandets marknad var dock i början av 1990-talet totalt lamslagen. Därför riktade Kontu in sig på exportmarknaden.

"Utan några som helst erfarenheter åkte vi iväg till en mässa i Tyskland och fick genast några bra kontakter. Det var helt otroligt, men där började det", minns Kontu.

Tillväxt genom kompanjonskap

Vahterus huvudbranscher är processindustri och kemisk industri, energiindustri och kylteknik. För den stora allmänheten torde de mest intressanta objekten vara moderna ishallar världen runt, isarenor, oljeborrningsplattformar och oljeraffinaderier.

I den verkställande direktörens ögon är de dock bara ett intressant område bland andra.

"I själva verket ligger vår styrka i att vi har funnit och övertygat internationella kompanjoner som bygger sådana objekt. Det lyckas fortfarande inte bara med e-post och nätsamtal, utan kräver gediget fotarbete och resande. Å andra sidan hålls man uppdaterad när det gäller kundernas kommande behov", betonar Kontu.

Den småskaliga exporthandeln som i tiden började i Tyskland har med åren utvidgats över världen.

"EU-medlemskapet och senare euron var verkligen till stor hjälp för oss. De gjorde exporthandeln avsevärt enklare för små och medelstora företag."

Vahterus kan anses vara ett sällsynt starkt exportföretag, eftersom den inhemska andelen av omsättningen är cirka fem procent. I fjol fick företaget också Republikens presidents internationaliseringspris.

Mycket hjälp av nätverket Team Finland

Mauri Kontu som föredrar att hålla en låg profil anser att bolagets framgång är ett resultat av ett bra arbetslag, som orkar vidareutveckla den ursprungliga innovationen och söka nya användningsområden för den. Han riktar också tack till samarbetspartnerna.

"Tekes har varit en mycket viktig finansiär av produktutvecklingen, utan dem skulle vi knappast stå här. Finpro å sin sida hjälpte vid millennieskiftet när vi på allvar började söka nya exportmöjligheter. Inte klarar ett vanligt litet eller medelstort företag av att på egen hand skaffa sig sådana kontakter och nätverk", säger Kontu.

För tre år sedan deltog den verkställande direktören i Team Finlands resa till Kina och Korea för att främja exporten under ledning av den dåvarande utrikeshandelsministern Alexander Stubb.

"Resan var mycket givande. Konkreta kontakter och på verkligt hög nivå, såsom det brukar vara i dessa länder."

Även om den asiatiska marknaden intresserar räcker efterfrågan till också på andra håll. Miljövänligheten är ett allt starkare försäljningsargument.

"Vi är fortfarande en mycket liten aktör på den globala marknaden. Dessutom finns det ännu många nya objekt för tillämpning av den här teknologin, därför finns det tillräckligt utrymme för tillväxt."

Ytterligare information

www.vahterus.com/fi

Mauri Kontu, CEO
tel. +358 44 742 7010
mauri.kontu (at) vahterus.com


Text: Recommended
Bild: Vahterus

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus