Enevo Oy: Ett ekolod i avfallskärlet sparar natur och pengar

2014-04-04
Enevo Oy:s innovation inför intelligens i avfallslogistiken. ONe Collect-konceptet som utvecklats inom Tekes program Green Gowth kan till och med halvera kostnaderna för avfallshantering.

På bordet ligger en gul klump med gummiaktig yta som väger lika mycket som en mjölkburk. Klumpen ingår i en progressiv lösning för avfallshanteringen, som minskar avfallsbilarnas körningar, bränsle och utsläpp. Och naturligtvis kostnader.

Esboföretaget Enevo Oy:s ONe Collect-koncept fungerar så att en underhållsfri sensor som klarar av extrema förhållanden, den gula klumpen, fästs innanför locket på avfallskärlet. Med hjälp av en inbyggd ultraljudssensor följer den hur kärlet fylls och skickar informationen via mobilnätet till en server som räknar ut det optimala tömningsintervallet och rutterna för avfallsbilarna. Så här töms kärlen vid rätt tidpunkt och onödiga körningar undviks.

Tjänsten har piloterats i Finland och i övriga Norden sedan 2012 med goda resultat. Nu när konceptet har testats och utrustningen produceras industriellt reser vd Fredrik Kekäläinen världen runt för att presentera tjänsten och sälja den till kommuner och avfallshanteringsföretag. På kundlistan finns redan Europas största avfallsföretag såsom Suez/Sita och Veolia. I Finland samarbetar företaget med bland annat Paperinkeräys.

"ONe Collect-systemet kräver inte några nya investeringar av kunderna och kostnadsinbesparingarna får kunden genast. I pilotprojektet i Finland kunde våra kunder minska tömningsbesöken med över hälften."

Konceptet övertygade finansiärerna

För tre år sedan sökte serieföretagaren Kekäläinen en ny businessidé. Han hade redan hunnit grunda och sälja två företag, och nu siktade han på en tredje omgång. Han bollade med idéer för ett industriellt internet tillsammans med sin före detta arbetskamrat och nuvarande kompanjon Johan Engström.

Slutligen föddes uppfinningen för avfallshanteringen mitt under en diskussion om boendekostnader och husbolagens kostnader för avfallshantering.

"Johan berättade att han följt fyllnadsgraden i avfallskärlen i sitt eget husbolag genom att mäta för hand och sedan räknat ut det ideala tömningsintervallet. Jag sade att det där är ju alldeles galet, det borde ju automatiseras. Vi såg på varandra och förstod mitt i en mening att här hade vi idén som vi letat efter."

Inom en månad hade parhästarna byggt en "grunka som hölls ihop med jesustejp", med vilken de kunde visa att konceptet fungerade. Med hjälp av den här fick Kekäläinen och Engström ängelinvesteraren Lifeline Ventures och Tekes övertygade. Med dessas finansiering började de utveckla en prototyp och ett program som möjliggjorde tjänsten.

"Samarbetet med Tekes har löpt verkligt fint. Jag kände redan från vårt första möte att personerna på Tekes förstod vårt koncept och förhöll sig till oss som en viktig kund. Vi har utöver lånet för produktutveckling också fått annan service, exempelvis synlighet i utländska medier."

Tillväxten på tvåans växel

Fredrik Kekäläinen understryker att Enevo inte bara är en tillverkare av apparater, utan det vill behärska en större del av avfallslogistikens värdekedja.

"Vi erbjuder kunden ett helt paket. Vi säljer information om hur man kan transportera så mycket avfall som möjligt på så kort tid som möjligt och med så få kilometrar som möjligt."

Enevo är den första aktören inom branschen, så det har enorma möjligheter ifall det kan övertyga de stora aktörerna inom branschen om den nytta det erbjuder. Avfallshanteringen är globalt en business som handlar om en biljon – dvs. en miljon miljon – dollar, varav hälften kommer från logistiken.

Enligt Kekäläinen har Enevo i år fått fart. Nästa år förutspås orderstocken växa till det femdubbla och personalen fördubblas.

"Vi lägger nu in en högre växel och går in för att förnya avfallshanteringen i Europa, USA och Asien."

Farten ökas av att Enevo nyligen valts till Tekes program Unga innovativa företag (NIY). Det erbjuder företaget finansiering för att utveckla affärsverksamheten på ett helhetsmässigt sätt.

"NIY-finansieringen ger oss trovärdighet i kundernas och investerarnas ögon. Den ligger nära en lottovinst, men förhoppningsvis handlar det inte om enbart tur utan om en förnuftig affärsplan", småler Fredrik Kekäläinen.

Mer information

Fredrik Kekäläinen
Verkställande direktör
Enevo Oy
fredrik.kekalainen (at) enevo.com
tfn 040 516 1014

www.enevo.com

Text: Text Jarno Forssell, Pohjoisranta Burson-Marsteller

Sanna Nuutila

 

comments powered by Disqus