Mevea: Stora maskiner – simulerade

2013-11-19
Var och en som spelat datorspel känner till simuleringarna – med dem kan man till exempel sätta sig vid styrspakarna i ett jaktplan eller en pansarvagn från andra världskriget. Simulering betyder att man skapar en virtuell kopia av ett system som fungerar i den verkliga världen. Ju bättre simulering desto mera påminner virtualkopian sin förebild i verkligheten.

Simulering kan också användas till annat än underhållning. Mevea, som skapats vid maskintekniska avdelningen i Lappeenrannan teknillinen yliopisto planerar simuleringsteknologi för industrin. Meveas kunder designar till exempel lyftkranar, skogsmaskiner, gruvutrustning eller schaktmaskiner – och använder då simulering som hjälp.

"Vi koncentrerar oss på arbetsmaskiner. Vi har till exempel lämnat flyg- och militärbranschen i fred. Där möter vi alltför starka och etablerade konkurrenter", säger Meveas verkställande direktör Tero Eskola.

I industrin är det självklaraste sättet att använda simuleringar i användarutbildning: föraren övar med en simulator innan han eller hon kör ut i terrängen med en dyr maskin. Men detta är egentligen endast kedjans sista länk. Simulering används allt mera också i designen av själva produkten.

"Det här har undersökts mycket och det har konstaterats att ju tidigare man tar med simuleringarna i produktutvecklingen, desto effektivare löper produktdesignen. Man kan testa olika lösningar och upptäcka eventuella fel ofta redan innan man så att säga startar drejskivan", säger Eskola.

Internationalisering med hjälp av kunderna

Mevea startade 2005 när en grupp anställda vid laboratoriet för mekatronik och virtualdesign kom på att det egentligen fanns ganska många brister i deras simuleringsprogram och att man kanske skulle kunna utveckla bättre sådana.

Meveas konkurrensfördel har från början varit simuleringarnas höga "resolution", det vill säga att de kalkylerar och modellerar sitt objekt noggrant.

"I utbildningstillämpningar har detta den uppenbara fördelen att simuleringen påminner sitt objekt så nära som möjligt. Men nyttan av den höga noggrannheten i kalkylerna är också i situationer då man i produktutvecklingsprojekt måste kunna simulera någonting komplicerat som man från början inte kunde förutse ", berättar Eskola.

Tekes har finansierat Meveas forskningen och produktutvecklingen i MASI-program för modellering och simulering samt som en del av strategisk toppkunnandets koncentration FIMECC Oy.

Tillsvidare är störst delen av Meveas kunder inhemska, till exempel Konecranes, Cargotec, Normet och Wärtsilä. Framtidens tillväxt uppstår dock från internationaliseringen – den inhemska marknaden börjar ohjälpligen vara trång. Internationaliseringsstrategin påverkas av att Mevea ofta får en chans att internationaliseras indirekt, med hjälp av sina kunder.

"Flera av våra kunder är mycket internationella och verkar på många kontinenter. Om de utnyttjar vår teknologi, kan vi naturligtvis internationaliseras i samma veva".

Ytterligare information

Mevea
verksamhetsdirektör Tero Eskola
tel. 0500 150 003
tero.eskola (at) mevea.com

www.mevea.com

Text: Netprofile


Kaj Nordgren

comments powered by Disqus