Blancco Oy: Jämn tillväxt genom att förstöra information

2013-07-31
Blancco från Joensuu skapade ett globalt framgångsrecept för informationsförstöring. Vägen har varit törnbeströdd, men tillväxten är fortsättningsvis på väg uppåt. Tekes roll var mycket viktig ända från början.

Blancco, som inledde sin verksamhet 1997, har haft en jämn tillväxt på ungefär 30 procent per år under de senaste sju, åtta åren och har blivit den globala marknadsledaren inom sin bransch. Fastän IT-bubblan i millennieskiftet i tiderna var nästan ödesdiger för företaget, ackumulerade hela koncernen förra året en försäljning på 13,5 miljoner euro, varav Blancco Oy:s andel var cirka åtta miljoner.

"Vi har fått finansiering av Tekes ända från början och Blancco skulle inte finnas utan Tekes", säger verkställande direktör Kim Väisänen, som ofta förvånar sig över kritiken mot de offentliga finansieringstjänsterna. Enligt Väisänen borde man snarare fråga sig varför de inte utnyttjas.

Tekes har finansierat Blanccos forsknings-, produktutvecklings- och innovationsverksamhet och för närvarande pågår ett utvecklingsprojekt för arbetslivet. Företaget har två gånger deltagit i programmet Global Access Program GAP, där Tekes kundföretag utvecklar sin internationella affärsverksamhet tillsammans med MBA-studenter från toppuniversitetet UCLA.

"GAP har varit en värdefull erfarenhet för oss. Tack vare programmet förstod vi till exempel att vår ursprungliga amerikanska franchising-strategi var fel och ersatte den med intressebolag. Då började tillväxten i USA."

Konkurrenterna kommer mestadels från USA, där Blancco skiljer sig från mängden tack vare sin omfattande produktpalett, som består av till exempel alla mobila underlag och informationsförstöringslösningar för hela serverfarmar.

Blanccos produkter är de mest certifierade i världen och till kunderna hör sektorer som kräver ett synnerligen högt informationsskydd, såsom NATO, USA:s försvarsministerium och bland andra Storbritanniens, Tysklands, Sveriges och Polens försvarsorganisationer. Även Europaparlamentet och databasjätten Oracle använder lösningar från Joensuu.

Det uppskattas att den mängd information som lagras i världen kommer att öka 50 gånger mellan 2011 och 2020, så Blanco kommer inte att ha brist på arbete.

Företaget har cirka 120 anställda över hela världen, men huvudfunktionerna finns och kommer att stanna i hemstaden. Väisänen lyfter ändå fram samma problem som är aktuellt även inom spelbranschen – det råder en stor brist på toppexperter och det finns ingen direkt utbildning inom branschen.

Blancco, som har vunnit många företags- och företagsamhetspriser, knep år 2011 titelns som Östra Finlands bästa tillväxtföretag. Förra året fick man globaliseringspriset av republikens president.

Mer information

Kim Väisänen
Blancco Oy
kim.vaisanen (at) blancco.com

www.blancco.com

Foto: Markus Sommers

Kaj Nordgren