Väx och bli internationell

Vi erbjuder tillsammans med andra aktörer tjänster med vilka speciellt små och medelstora företag kan förbättra sina möjligheter till tillväxt och internationalisering. Med hjälp av tjänsterna kan ditt företag till exempel förbereda sig på tillväxt och skaffa kunnande i affärsverksamhet i olika marknadsområden.

Team Finland Future Watch

Med hjälp av tjänsten Team Finland Future Watch får företag internationella förhandsuppgifter till stöd för planering av sin affärsverksamhet och sitt utvecklingsarbete.

Tjänsten Team Finland marknadsmöjligheter erbjuder leads identifierade genom Team Finlands globala nätverk, affärsmöjligheter och långsiktiga utsikter för affärsutveckling.

Team Finland -servicen för företag som är på väg att internationaliseras

Servicen för internationalisering som Team Finland -aktörerna erbjuder företagen har samlats på en plats. Servicen och finansieringen som nätverket erbjuder hjälper företagen till tillväxt och framgång i världen.

Market Access Program

Är du intresserad av marknaden i USA, Kina eller Sydostasien? Tekes Market Access Program erbjuder finländska små och medelstora företag en affärsplan för målmarknaden, som görs upp av experter på sitt område.

Vigo-programmet

Vigo är ett acceleratorprogram för innovativa unga företag som har internationell potential och vilja att växa. Programmet sammanför innovativa affärsidéer, proffs som har upplevt internationellt företagande samt offentlig och privat finansiering.

Internationella program och nätverk

Vägar till det internationella forsknings- och innovationssamarbetet är till exempel de program som finansieras av europeiska kommissionen, de europeiska ländernas gemensamma program, europeiska samarbetsnätverk samt samarbete på global nivå.

Tekes skapar möjligheter ute i världen

Tekes främjar företagens internationella affärsverksamhet och utländska investeringar i Finland som en del av det globala nätverket Team Finland.