Affärsverksamhet av uppfinningar

Har du uppfunnit en ny typ av produkt, tjänst eller metod som du tror att kan vara till nytta för många?
Eller har du gjort en uppfinning som du anser vara en lösning på ett vanligt problem?

Med hjälp av Tekes kan du utveckla lovande idéer och uppfinningar till internationell affärsverksamhet. Vi hjälper företag som har siktet inställt på den internationella marknaden.

Våra tjänster

Råd och stöd för utveckling av uppfinningar

Tekes erbjuder råd och stöd för att utveckla uppfinningar till affärsverksamhet. Kontakta Tekes sonderingstjänst genom att fylla i sonderingsblanketten.

Vår expert kontaktar dig inom en vecka. Vi ger dig feedback och utmanar dig att utveckla saker som vi anser att är ofullbordade. Ju bättre uppfinningen är disponerad på förhand och ju mer man vet om uppfinningen, desto smidigare går det att bedöma dess potential.

Vid bedömningen fäster vi vikt vid bland annat följande:

  • marknadspotential och det mervärde som kunder får av produkten eller tjänsten
  • konkurrensfördelen jämfört med eventuella andra motsvarande tjänster eller produkter under utveckling
  • nyhetsvärdet
  • skyddbarhet
  • branschens marknadsläge och marknadens tillväxttakt
  • resurser som förbundit sig till utveckling och kommersialisering
  • teamets kunskaper

Temakliniker för nystartade företag

Vi anordnar temakliniker för företag som håller på att starta sin verksamhet. Här får du hjälp för att utveckla din uppfinning från olika perspektiv. Klinikerna arrangeras över hela Finland. I Nyland kallas evenemanget för Innovation Thursday.

Bli kund hos Tekes?

Berätta om er plan via Tekes och Team Finlands sonderingstjänst. Vi kontakter dig inom en vecka.