Finsk-tysk ansökan om samprojekt för små och medelstora företag

Syftet med Tekes och det tyska ZIM-programmets samansökan var att starta marknadsnära innovationsprojekt mellan små och medelstora företag. Ansökan pågår igen fram till 31.5.2016.
Utlysningsperiod: ti 23.02.2016 - ti 31.05.2016

I ansökan utgår projektidéerna från företagens egna behov och kan fokusera på vilket som helst temaområde. I projekten utvecklas konkurrenskraftiga innovativa produkter, tjänster och processer. Tekes finansierar finländska företag, och de tyska deltagarna får finansiering ur ZIM-programme (Zentrale Innovationsprogramm Mittelstandon), som fått mycket god respons och är den viktigaste formen av innovationsfinansiering för små och medelstora företag i landet.

I samprojekten ska det från både Finland och Tyskland finnas en deltagare som representerar ett litet eller mellanstort företag och bidrar med en betydande insats i projektet. I projektkonsortierna kan det också finnas andra typer av deltagare från andra länder. I Finland bidrar forskningsorganisationerna med arbetsinsatser i underentreprenader.

Ansökningarna ska sändas senast ti 31.5.2016 kl. 16.15. I ansökan används blanketten för beskrivning av samprojekt som finns i den fullständiga ansökningsannonsen. Den fogas till Tekes elektroniska ansökan om finansiering, som de finländska parterna ska fylla i.

I basuppgifterna för projektet i den elektroniska ansökan ska sökanden i punkten "Anknyter ansökan till någon annan helhet" anteckna ZIM-ansökan. Närmare uppgifter om ansökan finns i den fullständiga ansökningsannonsen (pdf).

Mer information

Kontaktperson för ansökan vid Tekes:

Kirsi Vähä-Pietilä
tfn 029 50 55730
kirsi.vaha-pietila (at) tekes.fi