Finländskt know-how i webbapplikationer på export

2015-04-10
Vaadin söker draghjälp från finansieringsprogrammet Team Finland LetsGrow för kommersialiseringen av sina innovationer.

Vaadin utvecklar verktyg och teknologi som kunder kan bygga webbapplikationer med. Huvudprodukten är avgiftsfria Vaadin Framework, som används av cirka 130 000 utvecklare världen över. Sitt uppehälle tjänar företaget genom att dessutom erbjuda utbildning och tjänster för de företag som använder Vaadins teknologi och verktyg.

Vaadin grundades 2000 och har sitt huvudkontor i Åbo, där i praktiken all produktutveckling och produktion sker. Omsättningen har vuxit jämnt och närmar sig 7,5 miljoner euro. På tio år har personalen ökat från tio till 85 personer.

"Våra produkter gör att utvecklingen av webbapplikationer snabbas upp betydligt. Teknologin är lätt att lära sig, den stöder direkt alla skrivbordswebbläsare och mobila webbläsare och döljer en hel del tekniker som man traditionellt har varit tvungen att behärska i webbutveckling. Så här får man snabbare ut produkterna på marknaden och kostnaderna sjunker", berättar operative direktören Jurka Rahikkala.

Vaadins huvudsakliga marknader finns i USA och Mellaneuropa. Konkurrerande teknologier finns det gott om, men företaget har kunnat skilja sig från mängden just tack vare enkelhet och hög produktivitet. Kunder i Finland är bland andra Nordea, Orion och Kemira och utomlands exempelvis Apple, Nasa och Puma.

"Vi litar på att det kommer att finnas efterfrågan på våra innovationer och produkter även i framtiden. Vår största utmaning är att produktifiera idéerna. När det gäller spetsteknologi är detta alltid besvärligt. Dessutom ska finansieringen vara i skick när man etablerar sig på den internationella marknaden."

Team Finland LetsGrow är vad företagen behöver

Inom finansieringsprogrammet Team Finland LetsGrow erbjuder Finnvera ett lån utan säkerhet, Tekes finansiering för anskaffning av experttjänster och Finpro rådgivning i anslutning till tillväxt och internationalisering.

"Via LetsGrow har vi fått finansiering för kommersialiseringen av våra nya innovationer. Vi hoppas kunna fördubbla vår omsättning på tre år. Dessutom hoppas vi få hjälp med att skaffa nytt kunnande när det gäller att kommersialisera våra innovationer."

"Fördelen med LetsGrow är det heltäckande greppet för att öka tillväxten i tillväxtföretag och viljan att dela risken med företagen. Dessutom har man sänkt tröskeln för att skaffa externt kunnande. Som helhet är LetsGrow ett mycket praktiskt paket. Precis vad tillväxtföretag behöver."

I Jurka Rahikkalas vision identifieras Vaadin om fem år som den ledande leverantören av teknologier för användargränssnitt i världen, med en omsättning på tiotals miljoner euro.
"Tekes har finansierat flera av våra utvecklingsprojekt inom forskning och arbetsliv. Detta har varit till avgörande hjälp i vår internationalisering. Särskilt under tidigare år skulle många projekt ha blivit oförverkligade, och kanske internationaliseringen likaså. Fortfarande försnabbar finansieringen från Tekes vårt forskningsarbete betydligt."

Från Finnvera har Vaadin erhållit finansiering för sin internationalisering samt för etablering av kontoren i USA och Tyskland. Samtidigt hjälpte Finpro företaget att hitta de rätta kontakterna.

Bild: Vaadin

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus