Tekes inverkningar på välfärden och miljön har undersökts

2014-06-03
Enligt utredningen har Tekes på ett mångsidigt sätt främjat välfärden och miljöns tillstånd i Finland. Den största positiva inverkan har Tekes haft på nivån av företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet samt på resultaten och tillväxten av innovationsverksamheten.

Enligt resultaten av utredningen har Tekes lyckats med sitt mål att främja välfärden och miljöns tillstånd.

Utredningen visar att de företag som Tekes finansierat har ökat sina egna investeringar i innovationsverksamhet. Antalet nya innovationer som företagen lanserat på marknaden har ökat, vilket även har ökat tillväxten av företagens omsättning.

Enligt aktörer har de projekt som Tekes finansierat haft omfattande samhälleliga effekter. Finansieringen har i betydande utsträckning påverkat bland annat kompetensnivån, den internationella innovationsverksamheten och tillväxten i företagandet. Tekes finansiering har genom nätverkande och ökat samarbete producerat yttre verkningar som är 1,7-faldiga.

"Enligt en bedömning har Tekes en unik ställning när det gäller att bilda nätverk inom företags- och forskningsvärlden samt göra det möjligt att utnyttja extern information. Tekes har en betydande inverkan på företagsbeteendet i Finland. Förändringen i verksamhetssätten inom företagsfältet åstadkommer positiva effekter för vårt samhälle", sammanfattar expert Jari Hyvärinen från Tekes resultaten.

Finland etta i indexet för ekoinnovationer...

Tekes har haft många program inom miljöbranschen. I de undersökningar som genomförts har man iakttagit effekter som i betydande utsträckning påverkat företagens miljöaffärsverksamhet och ekonomi. Under de senaste åren har man betonat effekterna på energi- och materialeffektivitet ­i projekten.

"Detta arbete syns även i det europeiska ekoinnovationsindexet där Finland är på första plats. Det här skapar en bra utgångspunkt för finländska företag på den växande cleantech-marknaden", säger direktör Teija Lahti-Nuuttila från Tekes.

... och i spetsen för internationella välfärdsjämförelser

Det finländska samhället i sin helhet finns i toppen för internationella välfärdsjämförelser. Den offentliga välfärds- och hälsosektorn är stor i Finland, och vi behöver samarbete mellan den privata och den offentliga sektorn. Det finns många möjligheter för företag inom välfärds- och hälsosektorn.

"I den tillväxtstrategi för forsknings- och innovationsverksamhet inom hälsobranschen som nyligen publicerats ser de centrala ministerierna välfärds- och hälsosektorn som en central stödpelare i det finländska näringslivet och som en faktor som ger fart åt tillväxten av den internationella affärsverksamheten", säger direktör Minna Hendolin från Tekes.

Nätverk och samarbete viktiga i kompetensbyggande

Utredningen av Tekes inverkan på välfärden och miljöns tillstånd utfördes av Technopolis BV, VTT och Statistikcentralen. Enligt forskarna sammanhänger Tekes roll i skapandet av sam­hälleliga effekter med Tekes förmåga att bilda nätverk, få med sig relevanta samarbetspartner och erbjuda möjligheter att utnyttja extern kompetens.

Tekes program och samarbete med forskningsorganisationer har spelat en central roll i byggandet av den centrala kompetensen. Det här har bidragit­ till förnyelsen av den finländska industrin och skapandet av ekolo­giskt hållbara produkter.

Tekes Review 308/2014: The impact of Tekes activities on wellbeing and environment (pdf)

Mer information

Jari Hyvärinen
Tekes
tfn 050 5577 803
jari.hyvarinen (at) tekes.fi


Anne Palkamo

comments powered by Disqus