Tekes tilldelas Finlands kvalitetspris 2012

Tekes har vunnit Excellence Finland-kvalitetspristävlingen i kategorin för den offentliga sektorn och allmännyttiga föreningar. Riksdagens talman Eero Heinäluoma delade ut priset till generaldirektör Pekka Soini och utvecklingsdirektör Heikki Uusi-Honko under Excellence Finland-galan 8.11.2012.

Tävlingen grundar sig på en omfattande och noggrann utvärderingsprocess, där man tillämpar den europeiska modellen EFQM Excellence. Förutom kvalitetspriset tilldelades Tekes även den europeiska utmärkelsen Recognised for Excellence 5 stars.

”Priset är resultatet av ett långsiktigt utvecklingsarbete för verksamheten samt det faktum att Tekes personal i sitt arbete har en gemensam målsättning och gemensamma värderingar.  Därför tillfaller priset verkligen hela organisationen - var och en av de anställda på Tekes kan glädja sig åt och vara stolt över priset", konstaterar generaldirektör Pekka Soini.

Konsekvent utveckling under hela 2000-talet

På Tekes har man under hela 2000-talet utvecklat verksamhetssätt i syfte att erbjuda ett allt större mervärde för kunderna och samhället i stort. Enligt utvärderingsgruppen för tävlingen är Tekes starkaste områden gemensamma värderingar och en stark organisationskultur samt en helhetsmässig strategi och att denna strategi förverkligas på ett konsekvent sätt.

Tekes serviceprocesser är effektiva och de leds på ett strategimässigt sätt. Strategin förbereds i samråd med intressentgrupperna, och dess målsättningar inkluderas inom organisationen ända upp till på personalnivå.

Dialog och låga trösklar skapar en stark organisationskultur

En stark organisationskultur som präglas av deltagande – ”en kultur där man vågar ställa frågor” - är en av Tekes största styrkor. Enligt utvärderingsgruppen är Tekes organisationskultur ovanligt tydlig och stark.

Ledarskapet inom Tekes är öppet och inbjuder till deltagande. Detta kan ses på alla nivåer inom organisationen. Personalen har möjlighet att delta i utvecklingen av strategin, verksamheten och kunnandet på ett omfattande sätt. Till grund för ledarskapet inom Tekes ligger ett starkt förtroende för personalens expertis.

Att utgå från kunden en hörnsten för verksamheten

Enligt utvärderingsgruppen finns det inom Tekes verksamhet en stark betoning på att utgå från kunden, vilket kan ses såväl inom strategin som i det egentliga arbetet. För kunderna centrala kärnprocesser har målmedvetet utvecklats ända sedan år 1999. Effektiviteten hos dessa processer mäts på ett mångsidigt sätt, och kundernas behov och förväntningar anses vara centralt som utgångspunkt för att utveckla verksamheten. Man följer systematiskt upp kundernas åsikter. Olika kundgrupper erbjuds servicehelheter som passar just dem, i samarbete med partner.

Mer information

Utvecklingsdirektör Heikki Uusi-Honko
tfn 050 5577 825

Direktör Hannu Kemppainen
tfn 050 5577 818

Kommunikationschef Sanna Nuutila
tfn 050 5577 717

comments powered by Disqus