Nya spjutspetsar för Finlands rymdverksamhet

2013-07-24
Finlands rymdverksamhet utnyttjas under de kommande åren framför allt i lösningar för de arktiska områdena och i användningen av öppna datamaterial. Så konstateras det i strategin för Finlands rymdverksamhet 2013−2020, som publicerades i Helsingfors den 28 februari.

De fyra centrala sektorerna i Finlands rymdverksamhet är vetenskaplig forskning om rymden och jordklotet, satellitbaserad fjärranalys, satellitpositionering och rymdindustri. Stommen i vår rymdverksamhet utgörs av Europeiska rymdorganisationen ESA:s program. I dem deltar cirka 30 finländska företag och ett tjugotal forskningsinstitut.

Spjutspetsarna i den finländska rymdverksamheten är följande:

  • Verksamheten i det arktiska området stöds med hjälp av rymdteknik. Satellitdatacentret i Sodankylä stärker forskningen om det arktiska området, naturresurserna, klimatförändringen och miljösäkerheten. Samtidigt skapar centret också offentliga och kommersiella tjänster.
  • Öppen geografisk information stärker tjänsternas konkurrenskraft. De nya fjärranalyssatelliterna producerar en massiv datamängd, som aldrig tidigare har varit i bruk. Datamängden i kombination med fyra globala positioneringssatellitsystem (GPS, GLONASS, Beidou/Compass, Galileo) möjliggör otaliga positioneringstillämpningar.
  • Nivån på den vetenskapliga forskningen höjs med stöd av ESA:s och EU:s program. Den finländska rymdvetenskapen och fjärranalysvetenskapen integreras allt djupare med de internationella nätverken med utnyttjande av framför allt ESA:s och EU:s program.
  • Vår rymdindustri svarar på den allt hårdare internationella konkurrensen genom specialisering och tillämpningar. De finländska rymdteknologiföretagens konkurrenskraft utvecklas på den internationella satellitmarknaden.

Ett litet antal finländska företag planerar och tillverkar utrustning, strukturer och program för satelliter. Antalet företag är av samma storleksklass som inom rymdindustrin i västeuropeiska länder av motsvarande storlek. Dessa företag omsatte år 2011 ca 13 miljoner euro. De inhemska företagen som tillämpar rymdteknik omsätter årligen uppskattningsvis ca 240 miljoner euro.

Ansvarig för beredningen av strategin har varit delegationen för rymdärenden, som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Delegationen styr den offentligt finansierade rymdverksamheten och utvecklingen och utnyttjandet av den kunskap och teknik som hänför sig därtill. Den nu publicerade strategin är den tionde i sitt slag.

Läs strategin (på finska): Suomen avaruustoiminnan kansallinen strategia vuosille 2013–2020 (pdf)

Ytterligare upplysningar

överdirektör Petri Peltonen, ANM, tfn 050 626 63
enhetschef Kimmo Kanto, Tekes, tfn 050 5577 852

comments powered by Disqus