Focus 2013: Kreativa och hållbara lösningar från Finland

Focus on the Economy and Technology, en årlig publikation som presenterar Finland och är riktad till de internationella nyckelmarknaderna, har nyligen publicerats för elfte gången. Årets tidning lyfter fram Finlands styrkor särskilt inom entreprenörskap, balans mellan arbete och fritid och hållbar teknologi.

”Tidningen är en möjlighet för oss att förmedla det finska samhällets styrkor: kunnande, funktionalitet och samarbetsförmåga”, säger chefredaktören Nicola Lindertz på utrikesministeriet ”Vi förklarar hur man kan uppnå balans i livet, hur naturen utgör en central råvara för det finska näringslivet och hur idéer eller företag kan utvecklas genom att tänka djärvt. Focus är ett centralt verktyg för Finlands offentlighetsdiplomati, med tidningen når man affärspartners, placerare och beslutsfattare.”

Genom valet av ämnen och layout introducerar Focus ett brett perspektiv på det finska samhället och affärslivet. Den ambitiösa tidningen lyckas skilja sig från traditionella statliga publikationer.

Focus ges ut gemensamt av Utrikesministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Tekes, Sitra, Invest in Finland och Finnfacts. Tidningen delas i första hand ut på Finlands ambassader samt på internationella exportevenemang och seminarier där man presenterar finländskt kunnande.

Sanoma Magazines Custom Media ansvarar för publikationens produktion, layout och projekthantering.

Focus publiceras också som en applikation för surfplattor.  Den nya applikationen samt den digitala versionen av tidningen finns på adressen www.focusmagazine.fi, där man också kostnadsfritt kan beställa den tryckta publikationen. I mars kommer Focus ut på spanska, tyska och ryska och under våren även på kinesiska.

Mer information

publikations- och promotionschef Nicola Lindertz, Utrikesministeriet tfn +358 9 160 55843
kommunikationsdirektör Mervi Liukkonen, Arbets- och näringsministeriet, tfn +358 29 506 4786
kommunikationsdirektör Minna Hakaoja, Invest in Finland, tfn +358 204 695 276
direktör Markus Kokko, Finnfacts, tfn +358 40 730 0199
kommunikationschef Laura Häkli, Sitra, tfn  +358 294 618 301
informatör Johanna Hermans, Tekes, tfn +358 50 557 7987

comments powered by Disqus