Minna Suutari: Hör av dig!

2012-11-09

Känsla har alltid varit en del av umgänget människor emellan. Detta har dock inte utnyttjats som källa för tillväxt och innovationer på ett så systematiskt sätt som vore möjligt. Känslor och betydelser i anslutning till en produkt eller tjänst har hamnat i skymundan då man utvecklat och finansierat nya innovationer. Man har strävat efter, och hittills lyckats med, att ta sig fram med starkt kunnande inom produktion och teknologi.
 
Enbart priset eller en uppräkning av en produkts egenskaper är dock inte längre tillräckligt för att stå ut på den globala marknaden. Vi håller på att övergå till en ekonomi av känslor, upplevelser och betydelser, där en tidigare osynlig del av affärsverksamhet – att skapa immateriellt värde – håller på att ta plats som den viktigaste strategiska faktorn för företags konkurrenskraft.
 
Som konsumenter letar vi i allt högre grad efter erfarenheter och upplevelser, som tillför glädje och lycka till våra liv. Vi letar efter produkter och tjänster som får oss att känna oss unika, ger oss möjligheter att förverkliga oss själva eller ger oss status.
 
Vi satsar på lösningar som minskar våra vardagsproblem, ger oss sinnesfrid och omsorg. Vi vill se medmänsklighet, sociala, ekologiska och etiskt hållbara handlingssätt. Vi betalar även för att vi ska få flera upplevelser av att lyckas, uppskattning och värde, mindre negativa känslor och slöseri.
 
För att svara på detta behov startade Tekes i början av november ett program för skapande av immateriellt värde. Programmet uppmuntrar företag att finna tillväxt och konkurrensstöd i känsla. 
 
Intresse riktas särskilt till produkter och tjänster med högt förädlingsvärde. Ju mer information, expertkunskap eller teknologi som ingår i en produkt eller tjänst, desto större roll har exempelvis förtroende i växelverkan med kunderna, och i desto högre grad är känslor en del av affärsverksamheten.
 
Utöver känsla ligger det värde kunden upplever till grunden för programmet, samt immateriella produktionsfaktorer så som varumärke, anseende, informationskapital och ledarskap, på vilka en trovärdig och lönsam känslobusiness grundar sig.
 
Programmet har väckt positiva reaktioner såväl bland potentiella kunder som inom Tekes. Jag har fått telefonsamtal och e-postmeddelanden av ivriga personer, som lagt märke till att programmet startat. Även de som höjer tvivlande röster har i samband med lanseringen av programmet deltagit i diskussionen om känslans betydelse för business.
 
Det här är mer än jag väntade mig! Vad skulle vi göra för nytta med vårt 6-åriga program, om alla redan insett betydelsen av känsla inom affärsverksamhet? Vi behöver såväl modiga förnyare som tvivlare för att kunna skapa något nytt och verkligt annorlunda.
 
All business är på sitt eget sätt, ibland endast i det dolda, känsla och erfarenhet. Föregångarna är de som klarar av att göra en synlig produkt av känslan i form av en kundupplevelse och en konkurrensfördel på den globala marknaden. Utan föregångare kan Tekes inte göra pengar på känsla, det vill säga skapa immateriellt värde.
 
Är du en föregångare inom känslobusiness?

 
Skribenten Minna Suutari är chef för Tekes program för skapande av immateriellt värde.

www.tekes.fi/fiilis

comments powered by Disqus