Kari Komulainen: Ekonomin växer så det knakar

2013-02-20

Det faktum att det finns ett tiotal länder vars ekonomi just nu växer med 5–10 procent per år har hamnat i skuggan av eurokrisen. Till dessa snabbt växande ekonomier hör förutom Kina och Indien även Indonesien, Malaysia, Thailand och Vietnam. Av Latinamerikas största stater ingår Brasilien och Argentina i denna grupp av snabbt växande ekonomier och även i Afrika finns länder med en årlig tillväxttakt på över tio procent.

Det är inte fråga om ett tillfälligt fenomen, utan de 25 snabbast växande länderna har haft en årlig tillväxt på i genomsnitt 6 % under 2000-talet. Det är tre gånger så mycket jämfört med motsvarande siffra för Västeuropa och andra utvecklade ekonomier. Om tillväxten fortsätter i samma takt kommer hälften av världens bruttonationalprodukt att skapas i de snabbt växande ekonomierna utanför Europa och Nordamerika redan i slutet av detta decennium.

Den arbetsgrupp som under ledning av Matti Alahuhta har granskat Finlands yttre förbindelser av ekonomisk karaktär konstaterade att utvecklingsländerna redan har etablerats som världens största marknader inom många business to business-branscher. De håller i snabb takt även på att bli världens största konsumentmarknader. Trots det riktas Finlands varuexport främst till Västeuropa. Av våra mest centrala handelspartner räknas endast Ryssland till de snabbt växande ekonomierna, i övrigt gör vi affärer på marknader som plågas av långsam tillväxt eller i värsta fall recession. Vad är det som hindrar att finländarnas innovationer slår igenom i snabbt växande ekonomier?

Innovation är en verksamhet som skapar nya värden och levererar dem till kunden. Det är i slutändan kunden – den som har problemet som ska lösas med innovationen – som fastställer innovationens värde. Det är aldrig okomplicerat att utreda kundens behov och preferenser, och särskilt svårt blir det om innovationens producent och användare verkar inom helt olika affärsområden. Hur kan exempelvis finländskt kunnande om utbildning omvandlas till exportprodukter till länder som fortfarande använder krittavlor i stället för smartboard-tavlor? Eller hur och till vem ska man sälja om affärslivet och förvaltningen är nära sammankopplade i mållandet?

Tekes påskyndar innovativa företags tillväxt och internationalisering genom att finansiera projekt där man analyserar kundbehoven, tar fram innovativa affärsmodeller och skapar de partnerskap och nätverk som är nödvändiga i affärsverksamheten. Om du är intresserad av att utveckla ditt företags affärsverksamhet, produkter och tjänster på internationella marknader – kontakta mig.

Jag tar även gärna emot dina tankar om hur Tekes i egenskap av finansiär av forsknings- och utvecklingsprojekt samt innovationsverksamhet skulle kunna hjälpa ditt företag att etablera sig på de snabbt växande marknaderna. Om du är forskare utmanar jag dig att presentera forskningsidéer som skulle kunna utvecklas till nödvändig spetskompetens och affärsverksamhet på de snabbt växande marknaderna.

Det finländska programföretaget Blaast har upptäckt möjligheterna på en av utvecklingsmarknaderna. Deras idé är att överföra smarttelefonernas funktioner till billiga mobiltelefoner via en molntjänst. Företaget har fått Tekes finansiering för unga innovativa tillväxtföretag och redan etablerat sig i Indonesien.

http://www.arcticstartup.com/2012/01/24/blaast-launches-in-indonesia-targets-the-next-billion-users

Kari Komulainen
Enhetsdirektör, Internationellt nätverk

Författaren samordnar arrangemang inom Tekes riktlinje för innehåll Affärsverksamhet i globala värdenätverk.

Foto: Susanna Lehto

comments powered by Disqus