Reijo Kangas: Att digitaliseras eller förtvina

2015-05-25
Digitaliseringen spökar på mötesdagordningarna hos många små och medelstora företag i Finland. Påverkar digitaliseringen våra affärer? Hur kan vi reagera på den? Ska vi reagera på den? Vart leder den allt högre graden av digitalisering i världen?

Digitaliseringen påverkar varje affärsverksamhet såväl i Finland som utomlands. Digitaliseringen är i själva verket omvälvande för hela världen. Vem skulle för några år sedan ha trott att finländska taxibilister får konkurrens av det globala bolaget Über. Kärnan i dess tjänst är en app som fungerar i smarttelefoner. Få trodde, men så gick det ändå. Digitaliseringen kommer att göra saker möjliga som vi ännu inte ens kommer att tänka på. Det är en helt realistisk tanke att även finländska små och medelstora företag kan göra "en über".

Digitaliseringen spränger det traditionella sättet att granska företags marknadsföring. Plötsligt är hela världen en potentiell marknad. Å andra sidan kan vem som helst också komma in och röra om på hemmamarknaden. Alla företag kan eller vill inte att deras verksamhet ska växa sig global. Men digitaliseringen påverkar också dessa företag, eftersom hemmamarknaden inte längre är tryggad. En global konkurrent kan när som helst erbjuda de små och medelstora företagens kunder bättre service. Kunden går dit där hen får mest valuta för sina pengar.

En mer skeptiskt lagd kunde betvivla nyttan av digitalisering i byggnadsställningsbranschen. Till all lycka tvivlade man ändå inte hos KAS-Telineet. Företaget surfade rakt upp på digitaliseringens vågkam och utvecklade med proffshjälp en molnbaserad tjänst för kalkylering och planering av anbud. Nu växer man på hemmamarknaden i Finland och har tillväxt i sikte även på den nordiska marknaden, och varför inte i resten av världen också. Den effektiva digitaliseringen av de grundläggande processerna inom affärsverksamheten har hos KAS-Telineet inneburit att tiden för beräkning av anbud har minskat med 50 procent. En klart större mängd anbud hanteras inom en kortare tid än förr. Sådant får man till stånd genom att utnyttja digitaliseringen.

Digitaliseringen erbjuder verktyg med vilka företagen kan effektivisera produktionsprocesserna. Detta medför i sin tur att det plötsligt blivit lönsamt att tillverka produkter i Finland. Greenled, som tillverkar led-produkter som nyckeln i handen-lösningar, flyttade sin produktion från Kina tillbaka till Finland. Orsaken var helt enkelt att det var lönsammare att göra affärer i Finland. Genom digitala lösningar har Greenled kunnat förbättra i synnerhet sin produktionsstyrning och produktutveckling. I bästa fall leder digitaliseringen till ett betydande produktivitetssprång, som realiseras i form av arbetstillfällen och tillväxt inom affärsverksamheten.

De finländska små och medelstora företagen försöker förgäves vart för sig dyka i digitaliseringens vågor. Men ingen föds fullärd. Detta gäller även när det kommer till utnyttjande av digitala lösningar inom olika branscher. Just nu är rätt tidpunkt att ta in digitalt kunnande i företaget. Finland är en stor aktör i spelbranschen och inom mobila nätlösningar. Vårt ackumulerade know-how där kunde ha en enorm potential i de traditionella branscherna.

De finländska små och medelstora företagen borde ta hjälp av kunniga inom digitalisering för att fundera över vilka möjligheter digitalisering kunde medföra för den egna affärsverksamheten. Nu finns det ett utbud av kunniga personer. När olika världar möts, kan slutresultatet bli överraskande gott. Ta chansen till digitalisering nu, i morgon kan det redan vara för sent!

Reijo Kangas är ansvarig direktör hos Tekes för finansiering och tjänster riktade till tillväxtföretag.

comments powered by Disqus