Anne Kleemola: Tekes bekämpar grå ekonomi

2015-11-26
I enlighet med våra principer för en ansvarsfull verksamhet säkerställer vi på Tekes att vi inte finansierar företag som är involverade i grå ekonomi. Vi reder ut de finansierade företagens affärsverksamhet och kontrollerar att de har skött sina offentliga skyldigheter, bland annat att de har betalat skatt och införts i skatteförvaltningens register. Våra bakgrundsutredningar försvåras dock av att våra rättigheter att få information är otillräckliga.

Med grå ekonomi avses laglig affärs- eller företagsverksamhet för vilken man inte betalar lagstadgade avgifter eller skatter, till exempel förskottsinnehållning eller socialskydds- och pensionsavgifter. Bekämpningen av grå ekonomi syftar till att förhindrad sådan verksamhet.

På Tekes har vi redan i åratal samarbetat med Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi. I utredningen av bakgrunden och den ekonomiska ställningen för företag som söker och beviljas finansiering använder vi fullgöranderapporter som innehåller aktuell myndighetsinformation. Vi tar bland annat reda på att företag har införts i skatteförvaltningens register samt om de har skatteskulder eller befinner sig i utsökning.

Enheten för utredning av grå ekonomi publicerade 17.11.2015 rapporten Grå ekonomi 2015 som tar upp frågan om användningen och skyddet av offentliga medel mot grå ekonomi. Teman som behandlas är bland annat beviljande av offentliga företagsstöd. I publikationen berättar jag och vår direktör för intern revision Piia-Tuulia Rauhala om hur vi i vårt arbete bekämpar grå ekonomi och missbruk. Den offentliga finansiering som Tekes beviljar är strängt reglerad, och finansiering betalas alltid mot redovisade kostnader.

Jag anser att systematiska kontroller av företagens ekonomiska ställning och uppfyllandet av lagstadgade skyldigheter har haft stor betydelse för förebyggandet av problem. Vi kan säkerställa att ett företag som får finansiering har anmält lönerna till skatteförvaltningen och betalat förskottsinnehållning och socialskyddsavgifter. Vi beviljar och betalar inte finansiering om mottagaren har skatteskulder eller har försummat att lämna in arbetsgivar- eller momsanmälan.

Med tanke på Tekes ansvarsfullhet är det viktigt att vi får tillräckligt mycket och heltäckande myndighetsinformation. Vi har deltagit i utarbetandet av en lagproposition som skulle garantera en tillräcklig tillgång till information och röja undan hinder för informationsutbyte mellan myndigheter. I dag har Tekes endast rätt att få information om företag som söker och beviljas stöd, inte om organisationens ansvariga personer eller deras företagskopplingar.

Vi beviljar finansiering endast till företag som iakttar lagstiftningen och tar hand om sina lagstadgade skyldigheter. Jag anser att vi dessutom borde försöka se till att de ansvariga personerna i de företag som vi finansierar agerar enligt skattelagstiftningen både personligen och i annan företagsverksamhet.

Anne Kleemola
Direktör, betaltjänster

comments powered by Disqus