Kari Komulainen: Vilken entusiasm! För att utveckla digital affärsverksamhet alltså

2014-10-31

Finland har den senaste tiden fått utstå mycket spott och spe för sitt långsamma utnyttjande av digital teknik. Förutsättningarna finns, men tillämpningen släpar efter. Vår process för ansökning om finansiering för digital affärsverksamhet berättar emellertid en helt annan historia. Vi tog emot över 160 ansökningar, där man ansöker om sammanlagt över 100 miljoner euro uttryckligen för utnyttjande av digital teknik i affärsverksamheten.

Ett varmt tack till alla som deltog i ansökningsförfarandet. Vi på Tekes kommer att se till att våra finansieringsbeslut bereds i rask takt, så att projekten kan inledas snabbt.

På basis av finansieringsansökningarna anser företagen uppenbarligen att industriellt internet är värt att satsa på. Utöver tillverkningsindustrin har man hittat tillämpningsobjekt inom bland annat handel och serviceverksamhet. Vi är särskilt glada över att många av de företag som utvecklar innovationer med stöd av industriellt internet är nya kunder för Tekes. Även femte generationens datakommunikationsteknik, 3D-utskrifter och robotteknik är områden som man satsar på i de kommande innovationsprojekten.

Pionjärerna har redan kommit igång med att utveckla sin digitala affärsverksamhet, men det finns mycket kvar att göra. Enligt en färsk internationell jämförelse är de finländska företagens innovationsverksamhet koncentrerad på befintliga produkter och förlängning av tjänsternas livslängd, men inte på att skapa nytt. Det lönar sig att bekanta sig med den här utredningen (Innovatiivisuus Suomen työpaikoilla: menestys versoo työelämää uudistamalla, pdf). Av författarna är Tuomo Alasoini, Asko Heikkilä och Elise Ramstad från Tekes och Maija Lyly-Yrjänäinen från arbets- och näringsministeriet.

Samma fenomen beskrivs också i en undersökning som Aalto-universitetet nyligen genomförde för att kartlägga situationen inom innovationsverksamheten (Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet – Industrial Innovation in Transition, pdf). I undersökningen uppmärksammas även att företagen ännu inte har dragit nytta av sociala medier och andra öppna innovationsverktyg i sin affärsverksamhet.

Vi på Tekes vill uttryckligen uppmuntra företag att utveckla nytt, experimentera och pilottesta. Vi ser det som en väg till toppen, och riskerna längs vägen kan vi dela med företagen.

Om ditt företag inte deltog i det nu avslutade ansökningsförfarandet för finansiering av digital affärsverksamhet, ingen fara. Det är fortfarande möjligt att starta utvecklingsprojekt inom detta område. Du får information om våra finansieringstjänster på internet och naturligtvis direkt av oss på Tekes. Håll också ett öga på våra nya program med anknytning till det digitala temat.


Kari Komulainen
direktör, tillväxtföretag
Tekes
Twitter: @KariKomulainen #uudistuvateollisuus

comments powered by Disqus