Raine Hermans: Intelligent trafik ska bli konkurrensfördel

2013-10-14

World Alliance for Low Carbon Cities ordnade 26.–28.9.2013 Next-Generation Smart Cities-konferensen i Malmö.

Malmö stads utveckling från en varv- och industristad till en eco-city var imponerande. Det gamla varvet hade fått ett helt nytt och trivsamt utseende. Skåne regionförvaltningschef Lennart Svensson berättade att man i Malmö redan återvinner 98 procent antingen som nya material eller energikällor. Över 75 procent av stadens uppvärmningsenergi produceras genom att bränna avfall och utnyttja industriutsläpp.

Malmö stad och Skåne i större utbredning har aktiva planer på att även fungera som ett modellområde för ekoeffektiv trafik. Detta erbjuder en direkt förbindelse till Tekes program Innovativa städer, d.v.s. INKA, och till Tammerfors initiativ för intelligent trafik.

Jukka Lintusaari vid Tammerfors universitet förutspår stora förändringar i branschen. Då man kommer åt de stora mängderna trafikrelaterad data med öppna, standardiserade gränssnitt kan nordiska företag utveckla smartlösningar och -tjänster som kompletterar varandra för dem som rör sig i trafiken, för myndigheterna och för företagen. Man kan pröva dessa tjänster i de testmarknader som skapats av Malmö och Tammerfors demounderlag. Ett sådant internationellt samarbete skulle erbjuda ett finländskt företag en naturlig startpunkt på vägen mot den växande världsmarknaden.

Elbilar och intelligent trafik i sin helhet kan erbjuda möjligheter till stora omvälvningar i bilindustrin och trafiken. Omvälvningarna inom verksamhetsområden orsakas vanligtvis inte av branschens största aktörer, eftersom det är naturligt för dem att skydda sina egna "mjölkkossor". Förändring verkar kräva en impuls utanför den traditionella branschen – t.ex. utvecklingen av Googles förarlösa bil, och elbilarna som Tesla tagit ut på marknaden och löftet om gratis elladdning på deras egna laddningsställen.

I Finland finns kunnande om teknologi och tjänster, och många stora företag som skulle ha de ekonomiska förutsättningarna för att analysera sina egna chanser till nya strategiska öppningar. Dessutom behövs nya typer av samarbete mellan den offentliga maktens olika förvaltningsområden så att Finland kan bli en försöksplattform. För sin del strävar Tekes till att stöda uppkomsten av försöksplattformer till exempel inom programmen Smart stad, EVE – System för elektriska fordon och INKA – Innovativa städer.

Raine Hermans

Strategisk programschef
Mervärde från tjänster och immaterialitet

Foto: Susanna Lehto

comments powered by Disqus