TeacherGaming: Lärospel utan att förglömma underhållningen

2016-02-15
TeacherGaming kan stå inför en betydelsefull marknad för underhållande lärospel. Det största hindret är de fortfarande konservativa attityderna till en förnyelse av utbildningen i skolorna, men det bromsar inte upp Tammerforsborna.

Det 2011 grundade TeacherGamings affärsverksamhet baserar sig på bearbetning av de populära spelen Minecraft och Kerbal Space Program med egna spellägen. På detta sätt har man skapat spelen MinecraftEdu och KerbalEdu som är avsedda för undervisning. Kunderna utgörs av skolor och andra aktörer som sysslar med bildningsarbete, som bibliotek, museer och ungdomsverksamhet. De använder spelen som stöd i sitt arbete i form av ett "virtuellt klassrum" vid sidan om det fysiska rummet. MinecraftEdu används i över 10 000 skolor i 45 länder.

"Det viktigaste i våra spel är öppenhet och frihet i det man gör och dessutom elevernas eget intresse för de här spelen. Vi har lagt till i spelen bland annat verktyg som underlättar kontrollen över klassen, som en knapp med vilken man för en stund kan avbryta spelet på allas skärmar. Rymdsimulatorn Kerbal Space Program är mycket komplicerad och den värdefulla forskning som ligger bakom den syns inte så tydligt. Vi har underlättat spelen och gjort dem flexiblare och infört verktyg för elever och lärare, med vilka de bättre kan analysera allt det som sker i bakgrunden av spelen", säger verkställande direktör Santeri Koivisto.

Lärospel har utvecklats i 30 år utan något genombrott, trots att storföretag som EA och Valve har varit intresserade av branschen. Nu börjar tiden vara mogen. I bästa fall fungerar spelen som ypperlig motivation, som en länk mellan formell och informell inlärning, där eleverna bidrar med sina erfarenheter, vilket ökar växelverkan med eleverna. I synnerhet när den virtuella verkligheten nu kommer starkt.

"Det är i första hand pedagogiken som är viktig, arbetsredskapen kommer i andra hand. MinecraftEdu har till exempel varit ypperligt, för läraren har varit tvungen att hitta på ett helt nytt sätt att närma sig eleverna. Den här gången är det nämligen eleverna som undervisar lärarna. Lärarna får en uppfattning om spelet och idéer till hur det kunde utnyttjas vid undervisningen."

Ett utmärkt tillväxtföretag

Microsoft köpte Minecraft i fjol för 2,5 miljarder euro. Undervisningssidan hörde inte till köpet och i januari köpte Microsoft TeacherGamings affärsverksamhet MinecraftEdu för ett mer än sexsiffrigt hemligt belopp.

"Undervisningssidan var säkert den största orsaken till att vi blev uppköpta. I praktiken kommer all hype, hela spelgemenskapen och de redskap som den använder från oss. Trots att vi "bara" är en tillverkare av spelmodifikationer som har licens för försäljning av Minecraft, vill Microsoft erövra undervisningsmarknaden så lätt som möjligt från en färdig plattform."

TeacherGamings omsättning har fördubblats årligen och i år väntas den stiga till två miljoner euro. Antalet anställda är 13. Företaget har också gjort en placering på fröstadiet i sitt nygrundade uppstartsföretag 5 More Minutes.

Hur ser framtiden ut?

Santeri Koivisto ser framtidsutsikterna för lärospel som obetingat positiva. Som ett problem ser han gammaldags attityder och det tråkiga rykte som inlärning dras med.

"Det är dumt, för inlärning är en av de viktigaste och coolaste sakerna som gör oss till människor. Exempelvis Förenta staterna och Storbritannien satsar astronomiska summor på undervisningsteknik och det råder en skriande brist på leverantörer. När man hittar de rätta produkterna och närmar sig en tillräckligt stor målgrupp ur den rätta vinkeln, då blir det affär av. De trender som jag själv för närvarande skulle följa, är till exempel e-sporter, ligor, kodning och maker/hacker-rörelser", säger han.

Tekes stöd har möjliggjort små och medelstora produktutvecklings- och tillväxtruscher med ett halvårs mellanrum.

"I synnerhet för en firma som inte stött på några businessänglar, har Tekes finansiering varit värd sin vikt i guld. Detta har givetvis krävt ett inkomstflöde av ett litet företag, vilken naturligtvis är helt sunt."

Ytterligare information

Santeri Koivisto
Verkställande direktör
TeacherGaming LCC
santeri (snabel-a) teachergaming.com

Bild: TeacherGaming LCC

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus