Tapp Commerce: Mobiltjänster för tillväxtmarknadernas kontantkunder

2016-05-25
Tapp Commerces mobiltjänst som riktas till konsumenter ökar kontantkundernas möjligheter att handla digitalt. Nätverket Team Finland har finansierat företagets förutredningsarbete för internationalisering och utvidgning till nya marknader.

I Indonesien som har över 250 miljoner invånare har bara var femte person ett bankkonto. Största delen av alla betalningar sker kontant. Med hjälp av det i Åbo 2013 grundade Tapp Commerces mobiltjänst Tapp Market kan de som bor i avlägsna trakter i utvecklingsländer betala sina räkningar kontakt i sin egen by via en bekant agent. Inget bankkonto behövs och därför behöver man inte resa i flera timmar till närmaste stad bara för att betala räkningar.

Tapp Market sänker tröskeln för företagsamhet och ger vem som helst möjlighet att skaffa sig extra inkomster som försäljningsagent. För att börja sälja behövs bara en smarttelefon och några euro för inladdning av tjänsten. Konsumenterna kan till exempel köpa taltid, skräddarsydda försäkringar eller betala sina räkningar via Tapp Market. Tapp Market lanserades i juli 2015 i Indonesien och försäljningsagenterna har redan betjänat över 1,7 miljoner konsumenter.

Team Finland som konkret hjälp för internationell tillväxt

Tapp Commerce sysselsätter 23 personer i Finland, 35 i Indonesien, sju i Filippinerna och en i Thailand. Nätverket Team Finland har fungerat som stöd för tillväxt och internationalisering.

I den mycket viktiga t förutredningen av marknaden hjälpte Finpro och programmet Finnpartnership. Tillsammans med Finpro utredde Tapp Commerce mobilanvändning och konsumentbeteende särskilt i Vietnam, Indonesien, Filippinerna, Thailand och Myanmar. Finpro hjälpte också till med att skapa kontakter med konsulter som gjorde lokala marknadsundersökningar. Finnpartnership gjorde det möjligt att utreda flera olika marknader samtidigt.

Som en direkt fortsättning på de redan utförda marknadsutredningarna för Tapp Commerce ut sin applikation till nya områden med Tekes finansiering för Unga innovativa företag. Under finansieringsprogrammets första fas står Sydostasien i tur. Under sommaren 2016 öppnas dotterbolag i Vietnam och Thailand. Målsättningen är att ännu under det här året via tiotals tusen försäljningsagenter kunna betjäna miljoner konsumenter som bara använder kontanter som betalningsmedel.

Ytterligare information

Heini Saari
Tapp Commerce
tel. 050 482 8155
heini.saari (at) tappcommerce.com


Bild: Tapp Commerce

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus