Rightware: Finländare i framkant inom bilindustrins digitalisering

2016-02-09
Det digitala livet får inte avbrytas när man sätter sig i bilen. Med Rightwares programvara kan biltillverkare personifiera sina bilars användargränssnitt och uppfylla konsumenternas önskemål på allt mer individuella bilar.

Programvaruföretaget Rightware, som grundats år 2009 och har sitt säte i Helsingfors, samarbetar med 15 biltillverkare, såsom Audi och Nissan. På en stor konsumentelektronikmässa i början på 2014 offentliggjorde Audi sin nya TT-sportmodell med en heldigital instrumentpanel där man använt Rightwares programvara.

Företaget har kontor i Europa, USA och Asien. Under de närmaste åren utrustas 25 miljoner bilar med Rightwares teknologi.

"Från Premium-bilar går vi över mera till volymmodeller. Vi erbjuder tillverkare en plattform som de kan anpassa enligt sina behov. Dessutom erbjuder vi konsultation och teknisk hjälp, som programvaruppdateringar och stöd för ibruktagningen. Också stora komponenttillverkare, som Continental och Bosch använder vårt planeringsverktyg", säger verkställande direktören Jonas Geust.

Förra året växte Rightware med 100 procent, omsättningen var fyra miljoner euro. I år är målet att fördubbla den. Företaget har sammanlagt 55 anställda. Produktutvecklingen sker i Finland, även om affärsverksamheten är global.

Det viktigaste är användarerfarenheten

Biltillverkare är mästare på att skapa starka varumärken och man hittar dem alltid på de mest värdefulla varumärkernas listor. Bilar skapar massor med känslor och med hjälp av ett digitalt användargränssnitt måste konsumenten kunna fortsätta sitt digitala liv med mobiltelefoner och surfplattor när han sätter sig i bilen.

"Ingen är längre intresserad av att se endast på motorn eller bagageutrymmet. Grafiken ska ge konsumenten en wow-effekt och man ska kunna lätt komma åt sina egna spellistor och annan personlig data. Vi kan senare erbjuda tjänster på displayen, såsom guidning till en ledig parkeringsplats eller erbjudanden i affärer i närheten. Självkörande bilar utgör ett stort steg framåt. När föraren släpper ratten, vill han veta i detalj vad som kommer att hända. Grafiska användargränssnitt är lämpliga just i det här hänseendet – de tolkar för människorna vad maskinen tänker göra näst och ger föraren ännu en chans att påverka styrningen."

Rightware deltog år 2013 i Tekes och UCLA-universitetets Global Access-program där man får professionell hjälp för att komma in på USA-marknaden. Nu är USA den viktigaste tillväxtmarknaden för företaget efter Europa. Antalet anställda på plats är fyra. På västkusten fokuserar man på nya bilprojekt. I den traditionella motorstaden Detroit har företaget placerat två finska teknikgrabbar.

"Att finnas på plats är en absolut förutsättning, eftersom vi kan presentera gjorda ändringar inom en timme. I Detroit finns de sex största tillverkarna i världen, som gör hälften av alla världens bilar. Man kan inte jobba med dem från ett annat land. De första amerikanska bilarna som utrustats med Rightwares teknologi ska börja produceras under det här året", berättar Geust.

Indirekt konkurrens finns i någon mån inom enkla färddatorer samt direkt inom grafiska användargränssnitt. Det går bra för Rightware, företaget närmar sig en 50 procents marknadsandel inom digitala användargränssnitt.

Bilarnas framtid

"En del av biltillverkarna funderar ännu på ifall de ska digitalisera, andra planerar redan följande steg. Det är säkert att antalet displayer och projicerande displayer ökar och att digitala anordningar ska fungera tillsammans sömlöst när man sätter sig i bilen. I rusningstrafiken i Mellersta Europa och USA sitter man i bilen i timmar varje dag så man ska både underhålla föraren och sköta om hans vaksamhet."

Rightware har utvecklat sin programvara med hjälp av Tekes lånefinansiering. Finansieringen för unga innovativa företag hjälpte ursprungligen att fatta beslutet att fokusera på bilar i stället för konsumentelektronik. Det hjälpte också att utforma riktlinjerna för framtiden. Även om företaget fortfarande koncentrerar sig på bilar, kan dess plattform användas nästan var som helst – i flygplan, medicinsk utrustning och industri- och fastighetsautomation. Också Teollisuussijoitus har investerat i företaget.

Ytterligare information

Jonas Geust
verkställande direktör
Rightware
tfn 040 502 2712
jonas.geust (at) rightware.com

www.rightware.com

Foto: Rightware

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus