Pesmel: Industriföretaget som förstod kunden och digitaliseringen

2016-01-27
Många företag kan ta efter Pesmels verksamhetssätt – kundförståelse stöds av digitalisering och tvärtom. Team Finland har på många sätt varit till hjälp för företagets internationalisering.

Familjeföretaget Pesmel, som grundades 1978 i Kauhajoki, tillverkar högt automatiserade logistik-, förpacknings- och lagersystem. Kunderna utgörs i huvudsak av metall- och pappersindustrin samt i Finland dessutom av styckegodsindustrin. Med företagets maskiner transporteras, förpackas och lagras allt från aluminium och koppar till cellulosa och allt däremellan. Kunder i hemlandet är bland annat Outokumpu, SSAB, Metsä Group, UPM och Stora Enso. I Asien och USA utgör kunderna några av världens största industriföretag som APRIL, SCA, Oji Paper, ArcelorMittal, Tata Steel, China Aluminium, Baosteel och China Steel.

"Vi lyssnar på kunderna och sparrar dem. De berättar för oss om sina behov och vi presenterar lösningen – efter det kan vi så småningom komma närmare problemets verkliga kärna. Ofta har kunden fyra av fem saker i skick. Men den femte kan vara en avgörande faktor för konkurrenskraften och kunden har nödvändigtvis inte ens tänkt på saken. I planeringsskedet har vi med oss en 3D-modell av produktionen i stället för en bunt med papper. Kunden kan simulera med hjälp av verkliga produktionsuppgifter hur en ökning av maskinantalet påverkar produktionen, simulera feltillstånd och överhuvudtaget själv prova fritt hur en sak påverkar en annan. Därefter går man igenom referenserna, kundens egna investeringsplaner och förhandlar om priset. Först efter det gör man eventuellt affärer. Därför är cyklerna långa", säger verkställande direktör Tony Leikas.

För närvarande är företaget inne i en tillväxtfas. Förra året var omsättningen 28 miljoner euro och i år 33–34 miljoner. Prognosen för år 2016 är 35–40 miljoner euro. Exportens andel är rejält över 90 procent. Antalet anställda i koncernen är 172, varav 103 i Finland.

Detta är digitalisering i praktiken

"Automation och integration av maskiner är vår grej. Styrprogrammet samlar data från de stora maskinerna 50 gånger per sekund och producerar en otrolig mängd av information. Och den informationen kan utnyttjas direkt i affärsverksamheten. Vår uppgift är att få till stånd en dialog mellan maskinen och människan. En svensk underleverantör inom bilbranschen hade en fullt automatiserad linje. Produktionen behövde växa men de visste inte hur de skulle göra det. Det såg ut som om maskinerna gick för fullt och utan problem. Vi började samla data, analyserade det och hittade flaskhalsarna. Nu ser de i realtid varje maskins kapacitet på en nivå av en enskild sensors cykel och kan göra expansions- och andra beslut som har att göra med produktionen på basis av fakta – på ett annat sätt än tidigare. Det här handlar om mycket stora pengar och varje förbättring är värdefull."

Team Finland stöder tillväxten till internationella marknader på flera sätt

Med hjälp av finansiering från Tekes har Pesmel utvecklat sin egen programvara för både produktionshantering och distansövervakning. Också Outokumpus stålverk i Torneå har deltagit i utvecklingen. Med hjälp av programvaran lär sig produktionsanordningen om sig själv för senare utveckling. Med programvaran kan man se när en indviduell del uppnår övre gränsen för sin tekniska ålder och delens livslängd kan förlängas genom särskild reglering. Nödvändiga reservdelar kan beställas direkt via nätet.

"Responsen om utvecklingen av den här programvaran har kommit direkt från arbetspersonalen på fältet. Lyssna, sparra och lär dig av kunden", säger Leikas.

Tekes finansierade också Pesmels marknadsundersökning i Indien och Kina. I Indien gjorde företaget en kartläggning av 44 stora lokala stålverk.

"Alla saknade en detaljerad datainsamling samt respons om maskinernas kapacitet och flaskhalsar. Behovet var tydligt och vi kunde förmedla informationen, men saken är ännu ny och okänd för människorna där. Med hjälp av hård marknadsföring har vi här en möjlighet att göra nya affärer."

Teollisuussijoitus har investerat i Pesmel, Finnveras finansiering har stött exporten och Finpro har hjälpt till med mässdeltaganden och i grundandet av kontor utomlands.

Ytterligare information

www.pesmel.com

Bild: Pesmel

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus