Wirepas: Trådlösa enheter i samarbete var som helst, när som helst

2015-10-19
Med hjälp av en unik lösning från Wirepas i Tammerfors kan man samla in data från sensorer på ett kostnadseffektivt och tillförlitligt sätt. Team Finland har varit till bra hjälp vid tillväxten.

Wirepas är ett teknikföretag som grundades 2010, och som fick sin början som spin-off vid Tammerfors tekniska universitet. Huvudkontoret och produktutvecklingen finns i Tammerfors. Omsättningen väntas i år öka till en miljon euro. Sedan i fjol har antalet anställda vid företaget ökat från tio till 16, och fler personer anställs hela tiden.

"Wirepas har utvecklat protokollet Pino som löser många kopplingsproblem i föremålens internet, det vill säga i IoT-enheter. Nuvarande trådlösa system har det problemet att till exempel anslutningar till sensorer och molntjänster inte alltid är tillräckligt tillförlitliga. Vår lösning är den enda i världen som inte behöver något slag av infrastruktur, såsom routrar, för nätet. Pino integreras direkt i radiokretsen, och varje enhet är ett nät i sig själv. Vi började från elmätare, där vi på kort tid har blivit marknadsledare i Norden. Redan drygt 1,5 miljoner mätare kopplas med teknik från Wirepas", säger verkställande direktör Teppo Hemiä.

Annan användning är till exempel smartmätare som följer el-, vatten- och gasförbrukningen samt att förse varor med sensorer och följning av varor inom logistik. Även byggnadsautomation, såsom uppföljning av förhållandena i lokaler eller hyresbostäder lyckas.

"Andra trådlösa lösningar på samma marknad fungerar endast med mobilteknik (2G, 3G, LTE) och Bluetooth och i gränsområdet mellan dessa. Vår teknik är den enda med obegränsad skalning. Den kan alltså användas var som helst i världen, bara det finns IP-anslutning av något slag.

Team Finlands finansiering och sakkunskap ett viktigt stöd

"Vi har fått finansiering från Tekes för såväl produktutveckling som för att komma in på marknaden. Utan stöd från Tekes skulle det inte vara möjligt att utveckla och kommersialisera produkten. Finansiering i rätt tid är livsviktigt för högteknologiska företag innan den interna finansieringen räcker till för fortsatt utveckling. För närvarande är vi dessutom med i finansieringsprogrammet Unga innovativa företag, med hjälp av vilket vi kan bygga upp en internationell organisation och komma in på marknaden. Vi har därför grundat byråer i Frankrike och på östkusten i USA.

Wirepas har även fått avsevärd hjälp från andra aktörer i nätverket Team Finland. Gemensamma mässprojekt och företagsdelegationer är viktiga arbetsredskap som öppnar dörrar på den internationella marknaden. Företaget besöker Brasilien för att träffa lokala elbolag med bistånd av Finpro. Företaget har dessutom fått lån från Finnvera.

Närmare information

Teppo Hemiä
Verkställande direktör
Wirepas
tfn 050 561 0198
teppo.hemia (at) wirepas.com
www.wirepas.com

Bild: Wirepas

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus