Valtavalo: Energieffektiva belysningslösningar med automatiserad tillverkning

2015-07-23
Finland visade sig ändå vara lönsammare än Kina för tillverkaren-leverantören av LED-belysningslösningar från norra Finland.

Valtavalo grundades 2008, när bröderna Markku och Tuomas Laatikainen med ett förflutet inom IT-branschen, ville förverkliga sin dröm att jobba i samma företag. Bröderna utvecklade sin företagsidé inom teknik för fastighetsautomation, och i samband med det stötte de på LED-belysningen. Snabbt stod det klart för dem att man i Asien hade utvecklat en helt ny produkt, nämligen LED-lysrör. De beställde provexemplar av alla i sitt tycke lämpliga leverantörer och skickade exemplaren för analys till Uleåborgs universitet. Där höll en gammal bekant till dem, diplomingenjör Tuukka Prykäri på att färdigställa sin avhandling och han gick även in som delägare i bröderna Laatikainens nya företag.

Valtavalo har sin produktutveckling i Uleåborg och sin helt automatiserade produktion i Kajana. Fördelarna med automatisering är kostnadseffektivitet i volymproduktionen och exceptionellt god kvalitet, eftersom alla slutprodukter också testas via en automatisk process. Felprocenten i produkterna är extremt låg tack vare den mekaniska planeringen och automatiska monteringen samt testningen.

Under de senaste fyra räkenskapsåren har omsättningen ökat med cirka 50 procent per år. Under 2011 tog företaget in cirka 400 000 euro i kapitalinvesteringar, som investerades i produktionslinjerna. En investering på 350 000 euro, som man fick i november 2013, användes för att påskynda tillväxten. Personalen har ökat kontinuerligt och för närvarande har man 15 anställda.

Energibesparing

"Våra viktigaste kunder finns inom industrin. Potentiella kunder är dessutom lager, parkeringshallar, sjukhus, butiker, kontor och alla fastigheter där man tidigare använt traditionell lysrörsbelysning. Våra produkter är långlivade, energisparande och betalar sig snabbt tillbaka. LED-belysning sparar upp till 65–70 procent energi jämfört med traditionella lysrör ", berättar verkställande direktör Markku Laatikainen.

De viktigaste marknaderna för Valtavalo är Norden, och där främst Finland och Sverige.

"Det finns en viss konkurrens. Vi försöker skilja oss från konkurrenterna genom produkter av hög kvalitet, lång livslängd, vår automatiska tillverkning i Finland samt livscykelkostnader."

Skapare av marknad

Valtavalo har praktiskt taget skapat marknaden för LED-lysrör i Finland och eventuellt även i resten av Europa. Obestridlig är i alla fall företagets inverkan på LED-lysrörens utveckling till säkra belysningsprodukter i Europa.

"I början fick vi försöka undvika alla fallgropar och tvinga oss in på marknaden med hårt arbete. LED-lysrören fick till en början ett tvivelaktigt rykte på grund av kinesiska produkter av dålig kvalitet. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har varit tvunget att lägga manken till för att städa upp på marknaden. Och när kunderna är främst stora aktörer, räcker förtroendet inte nödvändigtvis till för en ny spelare. Det kan vara riktigt svårt att ändra gamla traditionella handlingsmönster i upphandling av belysning", säger Laatikainen.

"I dag samarbetar vi hela tiden med de europeiska organ som ansvarar för elsäkerhet. Vi har också varit delaktiga i det nyligen avslutade arbetet med att skapa en internationell standard för LED-lysrör. Denna garanterar att olika LED-tillverkares produkter är förenliga med varandra och även med äldre lysrör."

"Tekes finansiering har hjälpt oss att internationaliseras snabbt. En tredjedel av omsättningen genereras redan utomlands och den andelen ökar vi hela tiden."

Tillbaka till Finland

År 2012 insåg Valtavalo att det är bättre att ha produktionen i hemlandet än i Kina. Företaget flyttade hela sin produktion tillbaka till Kajana.

"Det började förekomma osäkerhet när det gällde att säkerställa kvaliteten och detta ledde till att vi tog hem tillverkningen från Kina. Att ha produktionen i egna händer är en fördel på många sätt när kunderna ständigt blir allt mer krävande. Men visst fanns det krokar på vägen tillbaka också. Vi blev tvungna att planera produkten på ett helt nytt sätt. Dessutom måste vi göra en sådan produktionslinje med vilken vi kan konkurrera med länder med billig arbetskraft", berättar Laatikainen.

Digitaliseringen berör Valtavalo, liksom alla andra företag i världen. Det lönar sig inte att kämpa emot digitaliseringen. Det är bättre att förhålla sig positivt till den och förverkliga de möjligheter den medför.

"Digitaliseringen är med oss överallt; vare sig det gäller kommunikation eller produktionsprocesser. I slutet av monteringen lagras för alla våra produkter ljus- och eltekniska mätresultat i en databas. Kunden kan mata in koden eller serienumret som finns på sidan av LED-röret på vår webbplats och ladda ned enskilda testdata för varje rör."

Närmare information

Markku Laatikainen
Verkställande direktör
Valtavalo
markku.laatikainen (at) valtavalo.fi

Bild: KuvaUljas

 

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus