Specim: Det osynliga synligt med hjälp av hyperspektrala system

2015-10-02
Specim, Spectral Imaging Oy, är pionjär och en av de mest kända och uppskattade tillverkarna av bildgivande hyperspektrala anordningar och system i världen. Den finansiering som Tekes bidragit med har spelat en mångsidig roll för företagets utveckling.

Specim grundades 1995 av tre forskare vid dåvarande Statens tekniska forskningscentral i Uleåborg: Timo Hyvärinen, Esko Herrala och Jukka Okkonen. Specims lokaler och alla funktioner finns i Uleåborg, och där sker även tillverkningen av anordningarna. Utöver fjärranalyssystem tillverkar företaget bland annat spektrografer, spektrala kameror och bildgivande lösningar.

Med hjälp av företagets hyperspektrala kameror bildas en bild av objektet så, att varje pixel innehåller ett fullständigt spektrum av den undersökta våglängden. Utifrån spektrumet kan man tillämpningsspecifikt beräkna de biologiska, fysikaliska och kemiska egenskaperna. Med andra ord förvandla osynligt till synligt. Den hyperspektrala tekniken utvecklades ursprungligen för krävande forskningsbruk och för försvarsförvaltningens behov. Vi lever nu i en tid då tekniken i en allt högre grad kommer att betjäna människan i hennes vardag i form av ett stort antal nya tillämpningar.

"Vi har en mycket bred kundkrets och våra produkter täcker olika behov av avbildning inom forskning, industri, återvinning, gruvverksamhet, fjärranalys, läkarvetenskap, säkerhet och försvarsförvaltning. Exempelvis inom gruvverksamheten har vi revolutionerat det traditionella sättet att producera mineralkartor av borrkärnor. Det är avgörande vid bedömningen av nya gruvor eller när det gäller att utvidga gamla gruvor. Våra produkter utgör en väsentlig del av den nya generationens robotik i anslutning till återvinning av avfall. Fjärranalys som görs via drönare eller flygplan gör det möjligt att övervaka till exempel skogsskador, narkotikaodlingar, miljökatastrofer eller olje- och gasrör", säger styrelsens ordförande Risto Kalske.

Företaget i gott skick

Specim, som sysselsätter 40 personer i Uleåborg, är på tillväxt och omsättningsmålet för innevarande räkenskapsår är cirka nio miljoner euro. Exportens andel har hela tiden legat på cirka 95 procent. De viktigaste marknadsområdena är Europa, Nordamerika och Asien.

I år fick företaget en tillväxtfinansiering på sammanlagt 5,3 miljoner euro av Teknoventure i Uleåborg och av Tekes. Med utgångspunkt i den nya produktfamilj som nu är på planeringsbordet ligger målet för omsättningen 2020 på 20 miljoner euro.

Förnyelse och utveckling av arbetslivet med hjälpa av Tekes

Specims grundare Timo Hyvärinen berättar att finansieringen från Tekes har spelat en viktig roll under hela företagets historia. Detta har i synnerhet gällt skeden då man i fråga om grundteknik och kompetens har strävat efter ta ett tydligt steg upp till nästa nivå.

"Tack vare att vi har fått finansiellt bidrag har vi kunnat genomföra även stora utvecklingsprojekt i snabb takt, jämfört med verksamhet som är beroende enbart av intern finansiering. Det här har gjort det möjligt för företaget att gå i bräschen för tekniken och marknaden, och skapat en stadig grund för de marknadsgenombrott som nu är i sikte."

Finansieringen från Tekes har dessutom stött utvecklingen av personaladministrationen i företaget i enlighet med de krav som en organisation i tillväxt ställer. Som en del av projektet för utveckling av arbetslivet genomförde Specim en kartläggning av organisationens kompetens och funktioner, varefter vi gjorde upp en utvecklingsplan. Med hjälp av denna har företaget drivit fram en effektivering av den interna verksamheten och flexibilitet i samarbetet mellan olika funktioner.

Närmare information

Risto Kalske
Specim
tfn 050 368 4054
risto.kalske(snabel-a)specim.fi


Bild: Specim

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus