Sharper Shape: Endast himlen är gräns vid helikopterkartläggning

2015-07-14
Esboföretaget Sharper Shape gjorde de första kartläggningarna av ellinjer med små helikoptrar för ett par år sedan. Nu har affärerna så bra flyt att man också siktar in sig på exportmarknaden.

Vi får nya tillämpnings- och produktutvecklingsidéer nästan enbart från kunderna. Detta händer knappast inom många andra branscher. Sharper Shape, som kartlägger förhållandena och terrängen längs bl.a. el- och kraftledningar med obemannade minihelikoptrar, är ändå i den situationen.

"Vi får nya förslag och idéer nästan dagligen. Kunderna tar kontakt direkt per telefon eller e-post", berättar verkställande direktör Tero Heinonen.

Samtidigt medger han att bolaget också har haft draghjälp av den positiva uppmärksamheten i medierna. Tidningsartiklar och tv-inslag om helikoptrarna som kartlägger elnäten ledde snabbt till nya beställningar och nu vill företaget även utomlands.

"Projekt håller på att startas upp i bland annat Frankrike, Mexiko och Belgien. Objekt utöver ellinjer är till exempel naturgas- och oljerörnät samt konstruktioner i vindkraftverk, broar och järnvägar. Kunder inom olika branscher verkar kontinuerligt hitta på nya användningsområden för helikoptrarna", konstaterar Heinonen.

Sparar tid och pengar

Sharper Shapes innovation är att kombinera en snabbflygande minihelikopter med stor räckvidd med ett intelligent kartläggningsprogram, som använder bl.a. laserpejling. Som slutresultat får kunden aktuell information exempelvis om i hurdant skick en ellinje som går genom obebott vildmarkslandskap är och hur trädbeståndet nära linjen växer.

"En rutt som tar flera dagar att vandra till fots avverkas med en fjärrstyrd helikopter på en timme. Slutresultatet är en rapport och en helhetsbild, utifrån vilka elbolaget kan planera och genomföra nödvändiga serviceåtgärder", sammanfattar Heinonen.

Verkställande direktören säger att verksamheten också gynnas av den snabba utvecklingen inom såväl programvaror, satellitpositionering som helikopterteknik. Nu är flygräckvidden cirka 100 kilometer och flyghastigheten kan uppgå till 100 km/h.

"Tillförlitlighet och prestanda förbättras kontinuerligt, så för samma belopp får man allt bättre utrustning från år till år", säger Heinonen.

Ny tillväxt från kluster

Sharper Shape har sina rötter i ett utvecklingsprojekt som startade 2012 i vilket man testade helikopteridén och förde den framåt i verkliga förhållanden för första gången. En av nyckelfinansiärerna var Tekes.

"På så vis var Tekes en nyckelfaktor för starten av hela bolaget", tackar Heinonen.

Esboföretaget, som grundades 2013, samarbetar också med Europeiska rymdorganisationen ESA:s experter, vilka enligt Heinonen har mycket bra "touch" på branschens start up-företag samt små och medelstora företag. Tack vare samarbetet har Sharper Shape fått tillgång till fjärranalysinformation som satelliterna förmedlar och som möjliggör en mera heltäckande kartläggningstjänst än hittills.

"Vi kan på detta vis kombinera den lokala kartinformation som helikoptern samlar in med en större bild, till exempel av öppna hyggen nära en ellinje eller av spåren efter en storm", berättar Heinonen.

Esboföretaget sysselsätter för närvarande elva personer. Omsättningen har stigit till ungefär en miljon euro.

Heinonen säger att branschen har klar tillväxt- och exportpotential, eftersom branschkunnande redan finns bl.a. inom programvaru- och sensorteknik. Finland hör även till de första länderna som håller på att skapa kommersiellt sporrande normer för obemannad flygverksamhet.

"Tekes har varit ett betydelsefullt bakgrunds- och expertstöd för oss. I fortsättningen kunde Tekes fungera som en instans med vars hjälp vi får fram ett riktigt branschkluster inom obemannad luftfart", säger Heinonen.

Mer information

Tero Heinonen
Verkställande direktör
Sharper Shape

Text: Recommended
Bilder: Sharper Shape

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus