NewIcon: Kuopioföretaget NewIcon effektiviserar läkemedelsförsörjningen genom automation

2015-10-05
NewIcons avancerade automationssystem säkerställer bland annat korrekta läkemedelsdoser till rätt klient, sparar kostnader och ökar klienternas säkerhet.

Bolaget NewIcon, som grundades 2007, är ett företag inom hälsoteknologisektorn som utvecklar och tillverkar automationsprodukter för läkemedelsförsörjning. I dag fördelar enbart i Europa 4 000 sjukhus 10 miljarder piller och 200 miljoner intravenösa doser per år. Att sköta detta för hand är en långsam och dyr hantering som dessutom är felbenägen.

"Farliga situationer kan uppstå om fel person av misstag får fel medicin. Vår teknologiplattform skapar ett helt automatiserat läkemedelsförsörjningsnät på sjukhusen, vilket eliminerar risken för mänskliga misstag", berättar marknadsföringsdirektör Jori-Matti Savolainen.

Företaget har redan levererat automationssystem till nästan 60 apotek och sjukhus. Till exempel Päijänne-Tavastlands centralsjukhus får nästa vår en robot som effektiviserar lagerhanteringen. Skötarna kan göra medicinbeställningarna på sin dator också under helger och roboten samlar färdigt ihop de nödvändiga medicinerna.

Kunder i hela världen

"Vårt företag har återförsäljningskontrakt i Ryssland, Norge, Polen, Israel och Förenade Arabemiraten. Utredningar pågår om grundande av egna dotterbolag i Danmark, Storbritannien och Tyskland ännu i år. Försäljningen har startat i Ryssland och Israel. Preliminära sonderingar har gjorts i Kina och USA."

Bolagets verksamhet finns främst i Kuopio. Produktionen sker helt på Viestikatu i Kuopio. Förra vintern grundades en planeringsenhet för produktutveckling i Jyväskylä.

Svindlande tillväxt

NewIcons tillväxt har varit snabb, när man beaktar att det är ett företag som utvecklar och tillverkar sina produkter själv. Omsättningen har ökat varje år. År 2013 uppgick den till cirka 2,8 miljoner euro, i fjol till 4 miljoner och i år kommer den att bli ännu klart högre. Personalen har ökat i jämn takt, från 18 anställda 2013 till 43 personer i dag.

NewIcon har stöd av businessänglar. Den senaste kapitalinvesteringen på 2,3 miljoner euro fick man från Finlands Industriinvestering och Etera hösten 2014.

Digitalisering är det som gäller i dag och i framtiden

"Digitaliseringen och automatiseringen inom läkemedelslogistikprocesserna har redan börjat. Marknaden har ett behov av en aktör som kan erbjuda ett komplett och effektivt ekosystem och en kedja där enheter, applikationer och system samverkar och kommunicerar smidigt med varandra. Det är inte enbart fråga om separata produkter. Vår teknik och know-how gör att vi kan genomföra vår vision om sakernas internet inom läkemedelslogistik", säger Savolainen.

Med Tekes finansiering har NewIcon utvecklat produkter särskilt lämpade för sjukhusmiljön, till exempel smarta medicinskåp, en produktfamilj för hantering av sjukhusapotekslager, samt en robot för utspädning av antibiotika. Med hjälp av finansieringen Unga innovativa företag har NewIcon öppnat utländska marknader för produkterna och förbättrat beredskapen att bygga affärsverksamhet i Finland och utomlands. Finnvera's finansiering under leveransperioderna har varit ett viktigt stöd vid stora sjukhusleveranser.

Närmare information

Jori-Matti Savolainen
Marknadsföringsdirektör
NewIcon
tfn. 050 339 8730
jori-matti.savolainen (at) newicon.fi


Bild: NewIcon

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus