Logitude: Digitalisering av flygutbildningens dokumentation

2015-10-15
De som arbetar inom luftfarten behöver kontinuerlig utbildning för att upprätthålla sin kompetens. Samtidigt växer högen med olika intyg och certifikat av papper. Med den molntjänst som företaget Logitude i Helsingfors har utvecklat överförs utbildningsuppgifterna till nätet, där de är uppdaterade och lättillgängliga.

Trafikflygaren och flygutbildaren Sami Helin började för några år sedan fundera över mängden papper i sin arbetsmiljö. Trots att flygplan och luftfarten som helhet upplevs som spetsteknologi, hanterar man i flygplanen och i synnerhet inom den dokumentation som anknyter till flygarnas kompetens och utbildning massiva mängder papper varje dag.

Här fann också Helin tillsammans med tre övriga delägare i Logitude sin marknadsnisch. Med start up-företagets programvara konverteras piloternas och kabinpersonalens examenscertifikat och betyg till digitalt format. Samtidigt är dokumenten i förvar, uppdaterade och kan lättare än tidigare användas av dem som avlagt examen samt utbildare och flygbolag.

"Allt detta spar tid och pengar. Dessutom är ett digitalt dokument svårare att förfalska, vi talar alltså här även om flygsäkerhet och personalens verkliga kompetens. Dessa blir allt viktigare konkurrensfaktorer för flygbolagen."

Mångsidigt utvecklingsverktyg

Logitudes programvara är i grunden en dokumentbank som konverterats till en digital molntjänst, men den fungerar även som ett utvecklingsverktyg för utbildningsorganisationer. I systemet lagras utöver grundläggande information om kvalifikationer bl.a. prestationsdata som genereras i utbildningen och utvärderingen inom de olika delområdena.

"Detta gör att man kan se bakom siffrorna och identifiera utvecklingsmål. Om vitsorden i någon enskild kurs visar en dålig trend eller försämringar upptäcks i väsentliga kompetenser, finns det sannolikt någonting att förbättra i utbildningen. Kvaliteten och flygsäkerheten förbättras således samtidigt", förklarar Helin.

Logitude har fått Tekes produktutvecklingslån för sin innovation. Enligt verkställande direktören har detta varit av yttersta vikt för företaget som grundades för cirka fyra år sedan och har en omsättning på cirka 200 000 euro.

"I praktiken har det inneburit att produkten efter pilotfasen har fåtts ut på marknaden och tillgänglig för kunderna."

Goda tillväxtutsikter

Logitudes produkt används för närvarande förutom i Europa även i Nordamerika, Asien och Australien. Kunderna är för närvarande ett tiotal i olika delar av världen, inklusive Finland.
"Kostnadsbesparingarna uppgår lätt till 60–70 000 euro per år till exempel i ett flygbolag som sysselsätter 500 piloter och en kabinpersonal på tusen personer", säger Helin.

"Det faktum att 90 procent av alla flygbolag fortfarande förlitar sig på pappersdokumentation, säger något om tillväxtmöjligheterna. Det ökande kostnadstrycket tvingar dock bolagen att tänka på nya och billigare lösningar."

Närmare information

Sami Helin
Verkställande direktör
Logitude Oy
tfn 044 7200 965
sami.helin (at) logitude.aero


Text: Recommended
Bild: Shutterstock

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus