Cuckoo Workout: Hälsospel aktiverar kontorsanställda att röra på sig

2015-06-08
Sittande dödar. Långvarigt sittande anses vara en central orsak till dagens fetmaepidemi. Studier visar att redan små doser av rörelse under dagen betydligt förebygger sittandets negativa effekter. Med hjälp av Tekes Skene-program skapades arbetshälsospelet, som lyfter de kontorsanställdas bakar från stolarna.

År 2013 började arbetskamraterna Veera Lehmonen och Ida Mänty, medvetna om skadorna av för mycket sittande, göra pausgymnastik i form av grenhopp på sin arbetsplats.

"Vår gymnastikpaus ledde till att vi som bäst var åtta hoppande personer. Ganska kucku eller knasigt alltså. Snabbt tog vi ändå vår idé till en företagskuvös och i januari 2014 började vi jobba på heltid i vårt nya företag", belyser Ida Mänty tillblivelsen av Cuckoo Workout. Veera Lehmonen berättar att tiden var mogen att grunda ett företag.

"Passivitet under arbetsdagen är ett stort problem, som man har börjat ingripa i först under den senaste tiden. Aktiviteten minskar, ämnesomsättningen blir långsammare, nack- och skulderområdet börjar uppvisa symtom", är faktorer som hon räknar upp.

Målet är friskare och piggare arbetstagare

Esboföretaget Cuckoo Workouts hälsospel finns på webben och riktar sig till hela arbetsgruppen. Spelet påminner användarna om att hålla pauser regelbundet under arbetsdagen. Programmet slår larm minst tre gånger under arbetsdagen och uppmuntrar till tre minuters pausgymnastik per gång. Om man så vill kan man ju också träna mera.

"Olika videor med träningar för puls, hållning och hjärna styr användaren att hålla pauser. Pausgymnastiken ger både utövaren själv och arbetsgruppen poäng, och via poängen går man vidare till olika nivåer. Denna motion är begränsad till enbart arbetstiden eftersom vi vill motivera dem som inte rör på sig utanför arbetet", säger Lehmonen.

Hjälpen från Tekes oumbärlig

För närvarande fungerar spelet Cuckoo Workout i alla vanliga webbläsare, och avsikten är att det ska fungera i mobilterminaler i början av hösten 2015. Tills vidare säljs tjänsten närmast till b2b-användare, men vi har för avsikt att ta fram en avgiftsfri begränsad version även för konsumenter.

"Vi skiljer oss från den traditionella spelbranschen på så vis att i vår produkt kombineras såväl vardag, nöje som nytta. Vi är själva vår målpublik och vi gör saker sett ur slutanvändarens perspektiv", säger kvinnorna.

Stödet som Tekes Skene-spelprogram erbjöd var väsentligt för utvecklingen av företaget. Med hjälp av finansieringen utvecklade vi produkten så att den blev mera automatiserad och spelmässig genom att införa traditionella spelelement, såsom aktivitetsstjärnor samt en kartvy. Samarbetet gjorde det också möjligt att anställa en utvecklare och att kartlägga USA-marknaden.

"Utan resursförstärkningen skulle vårt team inte fungera. Dessutom fick vi möjlighet att göra ett studiebesök i Förenta Staterna, på vår målmarknad. Vi har siktet inställt på att vara där om fem år", säger Mänty.

Mer information

Veera Lehmonen
tfn 044 9923 744
veera (at) cuckooworkout.com

Ida Mänty
tfn 040 7474 540
ida (at) cuckooworkout.com


Text: SST Kommunikation
Bilder: Cuckoo Workout

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus