CyberLightning visualiserar det industriella internet

2014-10-13
"Det här kan bli något verkligt stort", säger vd Ville Mickelsson vid mjukvaruhuset som utvecklats från startup till ett tillväxtföretag.

När Uleåborgsföretaget CyberLightning informerade om att de i augusti hade samlat ihop 3,2 miljoner euro under en finansieringskampanj började vd Ville Mickelssons telefon ringa. Han kontaktades av analytiker, kapitalinvesterare, redaktörer och potentiella kunder.

"Vi är inte längre någon korvkiosk i Uleåborg. Informationen om finansieringen gav oss förtroende i kapitalinvesterarnas och företagens ögon."

Intresset för det fyra år gamla startup-företaget hade emellertid uppstått redan före sommaren, när företaget lanserade sitt koncept CyberVille. Det är fråga om ett program som gör det möjligt att visualisera stora kunskapsmassor tredimensionellt. Mickelsson talar om "en virtuell spegel av den reella världen".

I första fasen tas CyberVille-teknologin till energibranschen: värme- och elnäten samt kraftverkens infrastrukturer och processer. Med hjälp av CyberVille kan man styra exempelvis verksamheten i en vindkraftspark som en interaktiv video. Man kan följa och kontrollera vindmöllornas funktion via skärmen i en dator eller en mobil.

"Vi förberedde teknologin i två år. Nu har vi testat den i över ett år tillsammans med kunderna och ingått partnerskap. Alla säger att vår lösning är unik", småler Ville Mickelsson.

Verksamheten tar ny kurs

CyberVille baserar sig på mångsidigt kunnande när det gäller 3D-visualisering, sakernas internet och mobilprogram. Företagets kärnteam har gedigen erfarenhet av forskning och affärsverksamhet. Teknologidirektören Jarkko Vatjus-Anttila och utvecklingsdirektören Esa Posio har en bakgrund på enheten Center for Internet Excellence vid Uleåborgs universitet och före det vid ett teknologibolag. Marknadsdirektören Kimmo Seppänen och vd Mickelsson har gjort karriär inom Soneras interna startup-företag. Innan Mickelsson grundade CyberLightning ledde han Finlands ledande internet-of-things-mjukvarufirma Sensinode.

Startup-företaget, grundat 2010, utnyttjade sitt kunnande genom att först tillverka marknadstillämpningar: 3D-versioner av powerpoint-presentationer och avatar-gestalter. År 2012 gjorde bolagsstyrelsen en kursändring och valde sakernas och det industriella internet som kommande strategi.

Enligt Mickelsson förstår sig ledningen för en affärsverksamhet inte på abstrakt industriellt internet som är full med stora data, siffror och tabeller. Problemet tillspetsas när företagsledningen övertas av dagens unga, som har tillbringat hela sitt liv i de virtuella världarna.

"De kräver visuell och lättillgänglig kunskap. Vi erbjuder dem interaktiv television i stället för radio", säger Mickelsson.

Ett bra projekt får finansiering

Medlen från sommarens finansieringskampanj kommer från fyra källor: EU, Tekes, kapitalinvesterare och företagsledningen. Finansieringen gör det möjligt att fortsätta innovationsverksamheten samt öka både kommersialiseringen av produkterna och försäljningskraften.

CyberLightning har goda erfarenheter av de offentliga finansiärerna, projektbedömarnas insikter, de flexibla förfarandena och det stöd som finns att få.

"Det kan vara svårt att få finansiering, men om man har ett bra projekt och kunniga medarbetare ordnar sig nog finansieringen i allmänhet. Man måste emellertid inse att varje projekt inte är finansieringsdugligt. Också vi har fått finansieringsansökningar tillbaka som en bumerang, på goda grunder."

"Jag förstår inte klagomålen om att ansökandet kräver en mängd byråkrati och ifyllande av papper. Jag använder gärna tre dagar till att ansöka om 100 000 euro hos Tekes", säger Mickelsson.

Dålig förståelse av det industriella internet

CyberLightning söker marknader och kunder på alla håll i världen. Företaget är med i Tekes program Groove, med vars stöd det utredde affärsmöjligheterna i Kina. Man fick in foten med hjälp av en marknadsundersökning och projektet, monitorering av broar och vägar, som genomförs tillsammans med en lokal partner, inleddes hösten 2013.

"Marknaden kan öppna sig också i Kina, men tills vidare finns det inte mycket förståelse för industriellt internet med öppna standarder i landet", förargar sig Mickelsson. Enligt honom är kundföretagens beredskap att pröva nytt inom det industriella internet obetydlig också i Finland. Teknologiskt sett har vi en ledande roll, men attitydmässigt finns det fortfarande mycket att göra.

CyberLightning, som har utvecklats från startup till tillväxtföretag och sysselsätter ca 15 personer, har emellertid den rätta attityden. Vd:n tror att företaget har möjlighet att utvecklas till en betydande faktor inom sakernas och det industriella internet.

"Det här kan bli något verkligt stort. Det viktigaste är att vi koncentrerar oss på det väsentliga och strävar framåt."

Ytterligare information

Verkställande direktör Ville Mickelsson
CyberLightning Ltd
tfn 045 6353 968
ville (at) cyberlightning.com

Text: Jarno Forssell / Pohjoisranta Burson-Marsteller

Sanna Nuutila
comments powered by Disqus