Nautics: Dela med dig av båtrutter och håll koll på fiskeplatser

Mjukvaruföretaget Nautics Oy har tagit fram en webbtjänst med hjälp av vilken båtförare kan röra sig tryggt till sjöss, studera kartunderlag för vattenområden samt planera och dela med sig av rutter. Tjänsten med namnet Sailmate hjälper båtförare hitta färdmålen de söker, gästhamnar eller till exempel närmaste apotek då de befinner sig till sjöss. I framtiden kommer man även att kunna föra in exempelvis en bra fiskeplats för nästa båtutfärd.

Sailmate underlättar båtliv och gör livet till sjöss tryggare och trevligare. Webbtjänsten beaktar båtens djupgående och ger information om den säkraste rutten, till exempel från hemmahamnen till det önskade färdmålet. Med hjälp av tjänsten kan båtförare i detalj undersöka kartunderlag för vattenområden och dela sina rutter med bekanta.  Sailmate kan även användas för att hitta hamnar eller andra färdmål och tjänster man är i behov av.

”Vi vill erbjuda båtförare världens mest lättanvända tjänst för att planera utfärder samt spara och dela upplevelser. Exempelvis fiskare har varit entusiastiska över att de i den kommande versionen av tjänsten kan föra in sina egna fiskeplatser på kartan på så vis, att de inte nödvändigtvis behöver vara synliga för andra”, beskriver verkställande direktör Vesa Keskinen på Nautics Oy det mottagande som Sailmate fått.

All information på ett och samma ställe

Den lösning som ligger till grund för Sailmate används med trådlös internetförbindelse. Nautics Oy har för avsikt att inom kort introducera nästa version av Sailmate, som fungerar direkt i mobilen. Då har du alltid med dig Sailmate i mobilen. Keskinen understryker att lösningen gör båtlivet tryggt och lätt.

”All information som används i Sailmate har givetvis varit tillgänglig redan tidigare. Nu finns den lättillgänglig och billig på en och samma plats. Båtföraren behöver inte lägga ner tid och inga övriga filer fordras för att hitta information", säger Keskinen.

Du får tillgång till Sailmate genom att registrera dig som användare i programmets webbtjänst. Registrering är gratis, men för planering av rutter uppbärs en liten avgift. Även den nya applikationen som kan laddas ner i mobilen är avgiftsbelagd. Den övriga finansieringen erhålls av tillhandahållare av information om båtliv och båtlivstjänster. De kan till och med kommunicera med båtförare direkt i programmet.

Ett båtprogram med stor betydelse

Enligt Keskinen har man dragit stor nytta av medverkan i Tekes Båt-program i utvecklingen av Sailmate.
”Produkten möjliggjordes av att vi fick stöd från Tekes. Vi kunde skapa rutter automatiskt, vilket var det vi strävade efter. Båt-programmet utvidgade även vårt nätverk i riktning mot tillhandahållare av båtlivstjänster.”

”Skapande av rutter och ruttplanering är inte i sig en konkurrensfördel internationell sett, eftersom den finländska skärgården är unik och det egentligen endast under dessa omständigheter finns behov av planering. Möjligheten att dela sina resplaner med andra och kommunicera med andra båtförare är för sin del en unik tjänst, konstaterar Keskinen avslutningsvis.”

Mer information

Verkställande direktör Vesa Keskinen
Nautics Oy
vesa.keskinen(at)nautics.fi
Tfn 040 067 2426

Båt-programmets koordinator Markku Hentinen
VTT Expert Services Oy
Tfn 020 722 6212
markku.hentinen(at)vtt.fi