Beamex: Integrerade kalibreringslösningar i världsklass

2013-07-31
Ab som grundades i Jakobstad år 1975 utvecklar, tillverkar och marknadsför mätutrustning, mjukvara och system samt producerar system i anslutning till detta.

Till företaget hör dessutom dess helägda dotterbolag i Storbritannien och USA. Företaget har även kontor i Indien, Kina och Saudiarabien. Beamex produkter och tjänster säljs årligen till över 60 länder och den direkta exportens andel av omsättningen är 94 procent. Ca hälften går till Europa, övriga starka områden för försäljningen är Asien, Mellanöstern och Nordamerika. Den årliga omsättningen överstiger 20 miljoner euro och företaget har ca 120 anställda.

All produktutveckling och tillverkning sker i Jakobstad, nu och i framtiden. Från Finland kan även den globala koordineringen av försäljningen och marknadsföringen skötas.

”Vi tror att vi fortare kan skapa mer mervärde för våra produkter och tjänster med finländskt kunnande och arbete för våra kunder, än om vi skulle flytta verksamheten till ett land med lägre kostnadsnivå”, säger VD Raimo Ahola.

I produktutvecklingen använder företaget utöver det egna teamet experter inom specialområden från Europa och världen i övrigt just för att införskaffa specialkunnande. Målsättningen är att det kritiska teknologikunnandet i anslutning till produkterna senast efter utvecklingsskedet igen står att finna inom det egna teamet. Beamex skiljer sig från konkurrenterna i synnerhet genom att erbjuda ett helhetsmässigt, integrerat kalibreringssystem, som automatiserar och effektiverar kalibrering.

”Vi har över 10 000 företag som kunder, så som globala jättar som Airbus, Heineken, Nestlé, UPM Kymmene och flera företag inom läkemedelsbranschen.”

Tekes har deltagit på ett betydande sätt i finansieringen av Beamex forsknings-, produktutvecklings- och innovationsverksamhet. Den senaste och för Beamex mest betydande är den bärbara kalibratorn (MC6) som lanserades år 2012, och av Tekes beviljades lån och bidrag för utveckling.

Mer information

Raimo Ahola
VD
tel. 040 516 3888
Raimo.Ahola (at) beamex.com

www.beamex.net

comments powered by Disqus