Asoma: Plastprodukter utgående från kundernas behov

Asoma Oy tillverkar och säljer långt förädlade plastkomponenter och har förtroende för finländsk know-how.

Det växande familjeföretaget Asoma grundandes i Helsingfors för drygt 70 år sedan och tillverkar plastprodukter för olika industriella branscher med siktet inställt på den globala marknaden.  Asoma sätter stort värde på design – företaget tillverkar bl.a. taklampan Lokki som hör till en av de finländska designklassikerna.

”Företaget startade sin verksamhet 1942 med fokus på väsktillverkning och utvecklades till expert på design, utveckling och tillverkning av plastprodukter. I dag företräder våra kunder ledande företag inom fordons- och elektronikindustrin, maskin- och anläggningsindustrin samt sjukhus- och sanitetsbranschen”, säger Nina Ertiö som ansvarar för utvecklingen av Asomas affärsverksamhet.

Produkterna planeras och utvecklas individuellt i samarbete med kunderna. Fördelarna med den moderna vakuumformning som Asoma använder sig av är små initialkostnader och snabb produktutveckling. Dessutom återvinner företaget all överbliven plastråvara.

”Vår produktionsanläggning finns fortfarande i Kangasala och vårt huvudkontor på Drumsö i Helsingfors. Vår produktion är och förblir i Finland också i fortsättningen. Här finns mycket kunnig arbetskraft. Företaget har också ett dotterbolag som tillverkar plastkärl och måltidsserviceprodukter för storhushåll.”

Bland Asomas kunder i Finland finns bl.a. Itella, Vaisala, Ruukki, Rocla, ABB, Konecranes, Bronto Skylifts, Sandvik, Avant och Vilakone. Målet är att växa långsamt, men säkert och även utvidga kundkretsen utomlands.

Tekes har bl.a. deltagit i finansieringen av Asomas forsknings-, produktutvecklings- och innovationsverksamhet inom ramarna för programmet Den digitala produktprocessen, där man har utvecklat ett helt nytt digitalt kundservicekoncept.

”Samarbetet med Tekes har löpt friktionsfritt, hjälp har man fått vid behov och genom Tekes har vi fått bekanta oss med många nya innovationer samt deras upphovsmän. Nätverken ger ett bra komplement till finansieringen”, säger Ertiö.

Mer information

Nina Ertiö
Business Development Manager
Asoma Oy
tfn 0400 488 230
nina.ertio (at) asoma.fi

www.asoma.fi

comments powered by Disqus