Tekes delegation

Tekes delegation har till uppgift att följa Tekes verksamhet och att främja samarbetet mellan Tekes samt näringsliv, universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Tekes delegationen under perioden 1.1.2016 – 31.12.2019 är:

Ordförande:
Petri Peltonen
Arbets- och näringsministeriet

Antti Aarnio
STTK ry

Pia Björkbacka
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

Annakaisa Iivari
Social- och hälsovårdministeriet

Anna-Maija Karjalainen
Finansministeriet

Merja Kauhanen
Löntagarnas forskningsinstitut

Petteri Kauppinen
Undervisnings- och kulturministeriet

Sini Kivihuhta
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

Jari Konttinen
Finlands Näringsliv EK

Heli Koski
ETLA

Juha S. Niemelä
Jord- och skogsbruksministeriet

Jari Parkkonen
Päijät-Hämeen Liitto

Tuija Pulkkinen
Finlands universitet UNIFI rf

Petri Raivo
Rådet för yrkehögskolornas rektorer Arene rf

Olli-Pekka Rantala
Kommunikationsministeriet

Jukka Rantanen
Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry

Riitta Raesmaa
Ohjelmistoyrittäjät ry

Juha Saarnio
Teknologiateollisuus

Pia Santavirta
Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry

Tapio Siik
Aalto-universitetet

Tytti Sulander
Taloustoimittajat ry

Saara Tamminen
Statens ekonomiska forskningscentral VATT

Mika Tuuliainen
Företagarna i Finland

Riitta Varpe
Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf

Vesa Vuorenkoski
AKAVA ry

Delegationens sekreterare är Tomi Korhonen från Tekes.