Ledningen

Tekes styrs av generaldirektören, direktörer för sex ansvarsområden och direktören för innovationspolitik.

Styrelsen beslutar om Tekes allmänna handlingslinjer samt om vittsyftande och principiellt betydelsefulla ärenden. Dessutom beslutar styrelsen om beviljandet av medel till projekt där Tekes finansieringsandel är över 3 miljoner euro.

Statsrådet utser medlemmarna i Tekes styrelse för tre år åt gången.

Ledningsgrupp

Tekes ledningsgrupp

Direktörer för ansvarsområden rapporterar till generaldirektören.

Styrelsen

Styrelsen under perioden 1.7.2014 - 30.6.2017 är:

Ordförande:
Heidi Fagerholm
Kemira Oyj

Vice ordförande:
Taina Susiluoto
Arbets- och näringsministeriet

Medlemmar:

Liisa Välikangas
Aalto University

Eero Pekkola
Oilon Oy

Aki Kangasharju
Nordea Finland

Juha Ala-Mursula
Business Oulu

Timo Ahopelto
Lifeline Ventures Oy