Organisation

För Tekes arbetar i Finland och utomlands ca 400 personer, av vilka 110 vid ELY-centralerna.

I Tekes organisation finns det sex ansvarsområden samt den interna revisionen under generaldirektören.