Dispositionsrätt

Tekes webbplats innehåller material som skyddas av upphovsrätt. Upphovsrätten hör till Tekes eller tredje parter.

  • Användaren har rätt att läsa, skriva ut och förmedla materialet vidare.
  • Materialet får inte användas för kommersiellt bruk.
  • Länkarnas och materialets användning sker på användarens eget ansvar, och Tekes svarar inte för eventuella skador som användningen av materialet eller länkarna orsakat.
  • Vid citat bör källan anges.

De allmänna villkoren som tillämpas vid Tekes finansieringsbeslut anges alltid i bilagan till det enskilda finansieringsbeslutet. De allmänna villkoren på denna webbplats är inte officiella.