Vad Tekes program är

Tekes erbjuder genom sina program övergripande finansierings- och expertservice för företag och offentliga forskningsenheter.

Programmen gör det möjligt att påverka det finländska näringslivets och samhällets framtid på bred front. Tekes startar program inom de områden där de viktigaste utmaningarna identifierats.

Programmen stärker den nationella kompetensbasen, främjar näringslivets förnyelse och konkurrenskraft samt forskningen och utökar dessutom samarbetet mellan företag, forskningsorganisationer och den offentliga sektorn.

Webbsidorna om programmen är på finska.

Vad Är Program
Vad Tekes program är
”Mer än finansiering”
Vad har Tekes programmen att erbjuda företagen och forskningen
Möjlighet att ge och få information
Hur kommer man med i Tekes program
Hur kan man enklast följa hur Tekes program framskrider
Hur bereds program
Hur kan man delta i beredningen av ett program?
Hur utvärderas Tekes programmen