Team Finland Explorer-finansiering

2014-06-19
När ett företag riktar sig till en ny marknad behövs kunskaper som stöd för internationaliseringen. Tack vare Team Finland Explorer-finansieringen kan företaget skaffa utomstående sakkunskap då det förbereder sig på att komma in på en ny marknad.

Team Finland Explorer-finansieringen är avsedd för anskaffning av experttjänster. Med hjälp av dem kan företaget till exempel utreda hur det är att fungera på målmarknaden och skaffa en internationaliseringsplan. Finansieringen kan inte användas för andra ändamål, såsom marknadsföring eller försäljning.

Målet med finansieringen är att hjälpa företag att utvidga sin kundkrets. Företag kan till exempel utreda på vilket sätt det lönar sig införa det utbud de erbjuder på den internationella marknaden.

Företag kan skaffa den köpta tjänsten av den aktör som de anser vara bäst. Tekes godkänner endast köp av utomstående tjänsteleverantörer, inte exempelvis företagets egna lönekostnader eller resekostnader.

Hur mycket finansiering kan man få?

Tekes beviljar finansiering för 50 procent av kostnaderna för de köpta tjänsterna. Finansieringen är ett understöd med de minimis-villkor.

Den undre gränsen för den finansiering som beviljas är 4 000 euro, varvid priset på den köpta tjänsten ska uppgå till minst 8 000 euro. Företaget kan få finansiering med de minimis-villkor till ett belopp av högst 200 000 euro under tre års tid. Företaget ska själv se till att kvoten för dess de minimis-finansiering inte överskrids.

Man kan ansöka om finansiering ända till slutet av 2014. Man söker finansiering via Tekes nätservice genom att fylla i en ansökan för planering av tillväxt och internationalisering.

Om du vill ha mer information om Team Finland Explorer, kontakta Tekes sonderingstjänst. Skriv på sonderingsblanketten att det är fråga om Team Finland Explorer-finansiering. Vi kontaktar dig inom en vecka efter att du skickat in sonderingsblanketten.

comments powered by Disqus