Team Finland Explorer

Team Finland Explorer -finansieringen (juli 2014 till januari 2015) var avsedd för anskaffning av experttjänster med anknytning vid internationalisering. Man kan ansöka om motsvarande finansiering från Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Läs mer

Tekes fortsätter att finansiera marknadutredningar med anknytning vid utveckling av innovativa produkt och lösningar.

Läs mer