Anställa en digitaliserings expert – Digiboosti

Med finansieringskampanjen Digiboosti kan SM-företag anställa personer med digital kompetens för att effektivera produktiviteten och konkurrenskraften.

Digital kompetens för SM-företag

Små och medelstora företag i olika branscher kan anställa en digital expert, för vilken Tekes betalar hälften av lönen i ett (1) år.

Den digitala experten kan hjälpa företaget att boosta affärsverksamheten, produktiviteten och konkurrenskraften genom att utnyttja digitalisering på ett helt nytt sätt.

Ta kontakt

Ta kontakt med Team Finlands servicebehovsblankett, om du är intresserad av att digitalisera din affärsverksamhet. Vi ringer upp dig inom en vecka.

Anteckna "Digiboosti" på blanketten enligt bilden, så påskyndar du behandlingen.

Ansök om Digiboosti-finansiering

Om du har redan tagit kontakt med Team Finlands servicebehovsblanket eller diskuterat med en Tekes expert, ansök om Digiboosti-finansiering på Tekes nätservice.

comments powered by Disqus