Tekes teser för ekonomisk tillväxt

Det här lyckas om

1. vi ger företagen större frihet att verkligen företa sig något.

Konstgjorda regler och begränsningar som hindrar förnyelse av affärsverksamheten avskaffas.

2. vi ändrar vår attityd till misslyckanden.

Konkurslagstiftningen ändras så att företagare kan behålla sin bostad vid en konkurs. Och sporras till att företa sig något igen.

3. vi ändrar beskattningen så att den sporrar till företagande.

Exempelvis den estniska modellen för företagsbeskattning testas i Finland så att företag med lönsam tillväxt kan investera sin vinst direkt i ny tillväxt utan bolagsskatt.

4. vi ser till att offentliga anskaffningar gagnar finländska företag.

10 procent (3,5 miljarder euro) av all offentlig upphandling styrs till innovativa företag och anbudsbegäran för offentlig upphandling formuleras så att den stöder innovation.

5. vi får fart på digitaliseringen.

Utnyttjande av digitalisering inom industrins förnyelse, hälsovården och skapandet av ny affärsverksamhet främjas. Tekes fungerar här aktivt genom att erbjuda finansiering och tjänster.

6. vi fokuserar företagsstöden på förnyelse och tillväxt.

Företagen behöver Tekes för att dela risken som nya innovationer innebär. Finlands innovationsfinansiering måste fås upp till en europeisk nivå.

 

Som resultat av allt detta

1. kan vi fördubbla små och medelstora företags export fram till 2020.

När exporten ökar, uppstår nya jobb. Det får Finland in på tillväxtbanan.

2. förbättrar nya innovationer livskvaliteten.

Med finansiering från Tekes kan företagen ta fram nya lösningar på energifrågor, avfallshantering och miljöhänsyn, urbanisering och transporttjänster. Hälsoteknologier kommer med nya innovationer för sjukvård och hälsofrämjande. Nya innovationer bidrar till att värna om människor och livsmiljön.