Kampanjer

Kampanjerna, som ersätter varandra med jämna mellanrum, är riktade speciellt till små och medelstora företag. De kan riktas till vissa branscher eller till ett tema som är viktigt och aktuellt ur företagens synpunkt. Kampanjerna har olika innehåll. De erbjuder till exempel ansökningar om finansiering och evenemang.

Digiboosti – Ta en digital boost för den internationella marknaden!
Med finansieringskampanjen Digiboosti uppmuntras tillväxtinriktade och expansionsdugliga små och medelstora företag att utveckla nya produkter och tjänster för den internationella marknaden. SM-företag kan också anställa personer med digital kompetens för att effektivera produktiviteten och konkurrenskraften.

Finansiering för spelföretag
Finska spelföretag kan t.ex. planera internationell tillväxt och utveckla nya produkter och tjänster.

Health India
Tekes främjar diagnostikföretags inträde på marknaden i Indien och nätverksbildande med indiska aktörer. Se websidan på engelska.

Nanotech Finland China – Partnering with China
Se websidan på engelska.