Europeiska samarbet

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på runt 70 miljarder euro.

EU:s forsknings- och innovationsprogram (EUTI) samordnar det finska kontaktpersoner (NCPs). NCPs ger rådgivning, praktisk information och stöd när det gäller alla aspekter av deltagande i Horisont 2020.

Du hittar mer information om programmet på EUTIs webbplats. Du kan även ta kontakt med nationella kontaktpersoner för Horisont 2020 om du vill veta mer.

Läs mera från EUTIs websidor: www.tekes.eu

Horisont 2020 kontaktpersoner i EUTIs finska sidor