Europeiska samarbet

Europeiskt samarbete mellan forskargrupper

COST strävar efter att uppnå ett effektivt utnyttjande av nationella forskningsresurser genom samarbete i internationella nätverk. Forskning bedrivs i så kallade aktioner med ett gemensamt mål inom områden som täcker från grundforskning till tillämpad forskning. Förslag till COST- aktioner (COST Action) kommer från forskarna själva. Inom COST samarbetet betonas tvärvetenskaplighet och samverkan mellan forskargrupper i de deltagande länderna.Bidrag beviljas av COST för koordinering av projekten. COST bidraget omfattar möteskostnader, sekreterartjänster för koordinering, samt bidrag till unga forskares korta forskningsvistelser hos andra forskargrupper inom aktionen, samt bidrag till spridning av forskningsresultaten.

Forskningen finansieras nationellt, dvs. de forskargrupper som deltar i en COST-aktion bör ha nationell finansiering för sin egen forskning. I en COST-aktion bör ingå forskargrupper från minst fem medlemsländer*.

COST-samarbetet önskar speciellt främja närverk med unga forskare och forskargrupper i nya vetenskaps- och teknologiområden. Forskargrupper från hela världen kan delta i COST-aktioner fastän verksamheten har koncentrerats till Europa.

Genom att delta i en COST-aktion har forskarna möjlighet att få ta del av de senaste forskningsrönen inom området. COST-aktionerna erbjuder möjligheter att skapa nya värdefulla nätverk. Årligen inleds ett åttiotal nya COST-aktioner, som omfattar fyra år. Ansökningar behandlas och utvärderas två gånger i året.

COSTs beslutande organ är Committee of Senior Officials (CSO) med representanter från alla medlemsländer. COST-byrån i Bryssel, organiserar aktionernas möten. COST samarbetet finansieras från EUs ramprogram för forskning (Horisont 2020).

Ytterligare information

* COST medlemsländer är alla EU länder samt Bosnien-Hercegovina, Island, Makedonien, Montenegro, Norge, Schweiz, Serbien och Turkiet samt Israel som ett adjungerat land.

 

Kontaktpersoner för COST i Finland

COST nationell koordinator (CNC), medlem i CSO 
Juha Vaajoensuu 
Tekes
tel. 029 50 55898
juha.vaajoensuu (at) tekes.fi

Medlem i CSO
Arja Kallio
Finlands Akademi
tel. 029 53 35037
arja.kallio (at) aka.fi