Affärsverksamhet av uppfinningar

Temaklinikerna ger information som stöd för kommersialisering

Vi anordnar temakliniker avsedda för nystartade företag på olika håll i Finland. På klinikerna får du experthjälp i frågor relaterade till utveckling och kommersialisering av din uppfinning. Teman kan vara till exempel att skydda uppfinningen, marknaden och konkurrenter eller formgivning.

I Nyland kallas evenemangen för Innovation Thursday.

Coachning och personlig rådgivning

Temakliniken börjar med en öppen coachning avsedd för alla som intresserar sig för kommersiell användning av uppfinningar, främst företag. Under coachningen sätter vi oss in i klinikens teman under ledning av experter.

I samband med temakliniken ordnas möten med experter. Dessa avtalas på förhand med Tekes experter. På mötet får du mer detaljerad information och råd om till exempel hur du kan skydda din uppfinning, marknadsläget eller konkurrenterna.