Tekes i Finland och utomlands

Huvudkontoret

Tekes huvudkontor finns i Team Finland hus i Gräsviken, Helsingfors.

Ankomstinstruktioner

Bussplats Västerleden finns fram Team Finland huset. Spårvagnarna 8 och metron stannar nära huvudkontoret.

Tekes
Porkalagatan 1, Gräsviken (00180 Helsinki)
PB 69
00101 Helsingfors

Växel 029 50 55000

 Team Finland House

Kontor

Tekes har kontor i Helsingfors och i följande åtta städer utomlands:

Enheterna för innovationer och för affärsverksamhet som ska internationaliseras finns på ELY-centralerna på olika håll i Finland. Enheterna tillhandahåller Tekes tjänster som en del av Tekes nätverk.