Fakturering

Tekes tar emot enbart elektroniska fakturor. Om inte andra betalningsvillkor har avtalats måste betalningsvillkor vara 21 dagar.

Faktureringsadress

Tekes e-fakturaadress/EDI-kod:
003705126964

Itella Information Oy:s förmedlarkod:
003710948874

Tekes FO-nummer:
0512696-4

Momsnummer:
FI05126964

Om ni inte har ett system för e-fakturor kan ni använda statens e-faktureringstjänst (Supplier Portal) för att skriva och skicka e-fakturor. Tjänsten är än så länge avgiftsfri. Anvisningar om inloggning i e‑faktureringstjänsten och användning av tjänsten får ni på adressen www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus.

Tillsammans med e-fakturorna tar vi också emot bilagor till fakturorna i elektronisk form. Bilagorna ska helst skickas i pdf-format. Om ni inte kan skicka bilagor via er operatör kan ni skicka dem via e-post till adressen hankinnat(at)tekes.fi

Vi tar inte emot fakturor som skickats via e-post eftersom de inte är e-fakturor.

Som e-fakturor får inte skickas annat material än inköpsfakturor. Personliga arvodesnotor och fakturor som gäller Tekes finansieringsbeslut skickas fortfarande till adressen

Tekes
PB 69
00101 Helsingfors

Mer information

Tiina Seppelin
(telefon +358 2950 55539, e-post: tiina.seppelin(at)tekes.fi)

Nina Värjymaa
(telefon +358 2950 55531, e-post: nina.varjymaa(at)tekes.fi)