FORSKNING

Vi finansierar högklassig forskning där en vision om kommersiell eller samhällelig nytta förenas. Vi betonar branschöverskridande forskning vars resultat ger upphov till nya affärsmöjligheter i finländska företag.

Finansiering till forskningsorganisationer

Offentlig forskning i samarbete med näringslivet

I projekten utvecklar universitet, högskolor och forskningsinstitut lösningar för affärsverksamhetens behov. Tekes mest använda form av forskningsfinansiering, som man ansöker om via Tekes program.

Ny kunskap och affärsverksamhet ur forskningsidéer

Vid sidan av kommersialiseringen görs forskning som förbereder en idé till en ny affärsverksamhet. Ansökning två gånger per år.

Strategiska forskningsinitiativ

Visionär forskning som skapar ny spetskompetens och möjligheter att utveckla betydande tillväxtbranscher i Finland.

Vi söker visionärer

Är ert mål

  • att lyckas i toppen av internationell forskning?
  • att skapa förutsättningar för ny affärsverksamhet?
  • att kommersialisera forskningsresultat?
  • att testa idéer över branschgränserna?

Vi finansierar universitets, högskolors och forskningsinstituts forskningsprojekt, vars resultat är till nytta för företagens affärsverksamhet.

Tekes finansiering till forskningsprojekt utgör vanligen 60 procent av projektkostnaderna. Företagen deltar i finansieringen av forskningsprojekten eller bidrar med sin sakkunskap om hur resultaten kan utnyttjas som medlem i projektets ledningsgrupp. Projektresultaten är offentliga.
Vi betonar omfattande, internationella projekt som förenar forskningsgrupper eller vetenskapsområden. Vi kan finansiera kostnader som uppstår av arbete utomlands.

Hur ansöker man om finansiering för forskning?

Man ansöker om finansiering för forskning under ansökningstiderna för finansieringsansökan. Vanligtvis görs ansökan i samband med Tekes program. Ansökan lämnas in via Tekes nätservice.

Parallellprojekt

Företag och forskningsorganisationer kan genomföra ett forsknings- och utvecklingsprojekt som parallellprojekt. Utgångspunkten för projekten är de forskningsbehov som identifieras hos företagen. Ansökningar för parallellprojekt kan lämnas in till Tekes även utanför forskningsansökningarna.

Frågor och svar om forskningsfinansiering
Vad är en forskningsorganisation?
Vad är en totalkostnadsmodell?
Hur ska ett samprojekt genomföras?
Vad avses med ett parallellprojekt?
Vad avses med ett grupprojekt?
Vad är ett internationellt samprojekt
Vad avses med forskarrörlighet?
Vad innebär ett intensivt internationellt samarbete?
Vad gör man med de medel som företagen som deltar i forskningsprojektet betalar?
Är finansieringen för ett etappfinansierat forskningsprojekt säkrad för hela projekttiden redan i det första finansieringsbeslutet?