Samutlysning för INKA-programmet och 6Aika-städerna för företag gällande utmaningar med intelligenta städer

Utlysningsperiod: ti 08.03.2016 - fr 10.06.2016

Tekes öppnar en utlysning för finansiering riktad till finländska företag för utveckling av INKA-programmet och 6Aika-teman. Utlysningen gäller finländska företag som planerar internationalisering eller som håller på att internationaliseras. Både enskilda företag och företagsgrupper kan delta i utlysningen. Till utlysningen välkomnas även företag från andra städer än de sex som det är fråga om (Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborg).

Målet är att hitta projekt som löser utmaningarna med intelligenta städer och med hjälp av vilka man kan skapa nya innovationer för marknaden. Städerna erbjuder företagen i utlysningen möjligheter till pilotprojekt i äkta stadsmiljö.

Tekes uppmuntrar i synnerhet planeringen av projekt som främjar en internationalisering av små och medelstora företag.

Tyngdpunkterna i utlysningen

  • Intelligenta stadsmiljöer – utveckling av stadsdelar
  • Cirkulär ekonomi och industriella symbioser
  • Modell för elektronisk nätservice
  • Hälsa och välbefinnande

Innehållet i tyngdpunkterna beskrivs närmare i bilagan (pdf, bara på finska).

Vi kommer att ordna informationsmöten om utlysningen, anmälan sker senare via den här sidan:

  • 4.4 Kuopio
  • 4.4 Uleåborg
  • 5.4 Tammerfors
  • 11.4 Åbo
  • 20.4 Huvudstadsregionen

Hur ansöker man?

Ansökningarna ska finnas Tekes till handa senast den 10 juni 2016. Ansökningarna görs via den elektroniska nätservicen på adressen http://www.tekes.fi/sv/natservice/. I ansökan ska i punkten uppgifter om projektet uppges, att ansökan hör till Tekes program INKA.

Beslut om vilka projekt som finansieras fattas i augusti-september.

6Aika

6Aika – Öppna och intelligenta tjänster utgör strategin för en hållbar stadsutveckling, som genomförs av följande sex städer: Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Syftet för strategin som genomförs åren 2014–2020 är att ge upphov till nytt kunnande, ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser i Finland.

INKA-programmet

Syftet med programmet INKA – innovativa städer (2014–2017) är att ge upphov till konkurrenskraftiga företag baserade på hög kompetens och därigenom påskynda uppkomsten av innovationscentra i Finland.

Mer information

I bilagan (pdf, bara på finska) finns namn på personer som ger mer tema- och stadsspecifik information. Närmare uppgifter om hela utlysningen ger

Markku Koponen, chef för INKA-programmet
markku.koponen(snabel-a)tekes.fi, tfn 050 5577 646

Suvi Sundquist, servicechef (små och medelstora företag)
suvi.sundquist(snabel-a)tekes.fi, tfn 050 5577 675

Minna Torppa, 6Aika programchef
minna.torppa(snabel-a)6aika.fi, tfn 040 5562 125